Al·legacions per descomtes de la vaga de jornada completa del 10J

AL•LEGACIONS A LA COMUNICACIÓ INDIVIDUAL DE VAGA
DE LES DIRECCIONS

En aquest dies i com a conseqüència de l’aplicatiu que han d’omplir les direccions del centres públics per enviar al Departament les dades de vaguistes del 10 de juny, se genera una comunicació individual al docent que va fer la vaga.

Per la qual cosa, proposem als docents que van secundar la convocatòria de vaga de CGT Ensenyament que presentin al•legacions (adjuntem model) en el termini de 5 dies a partir de rebre la comunicació individual.

A les al•legacions cal adjuntar l’horari setmanal o certificació individual d’hores de permanència en el centre (els dimecres, com el 10 de juny) expedit per la direcció.

De tots els documents feu original i còpia i quedeu-vos amb la còpia registrada. En cas que es posin impediments a la recollida de les vostres al•legacions, registreu-les a la secretaria del centre.

En funció de com es procedeixi al descompte per vaga (amb comunicació prèvia o directament en nòmina sense comunicació, com en la vaga del 13 de novembre) us informarem del següent pas: recurs d’alçada o reclamació de quantitats.

Juny de 2009