Amb la LEC per davant, es mantenen les quotes amagades de la concertada en 247€ de mitjana