APUNTS REUNIÓ DEL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT LABORAL del CEB 10.12.20

1. Aprovació acta anterior 

Ens han enviat l’acta del dia 10 de juliol, que aprovem unànimement. Demanem acta del 22 de setembre, que va ser la úlltima reunió del comitè de salut laboral. Ens diuen que informaran al Miquel Garcia, que és qui va agafar acta. 

2. Accidentabilitat laboral del període gener-octubre 2020


Ens envien els accidents laborals del gener a l’octubre. Ôbviament han disminuït d’ençà el confinament. 


3. Informació d’actuacions en matèria de PRL


– Reunió coordinadors prevenció riscos laborals. No es farà reunió per logistica atès que son més de 300 centres i no es pot fer telemàticament. Estan preparant un power point. Posaran el contacte dels sindicats. Si els centres volen un assessorament, poden contactar i aniran al centre directament. 


La part social pregunta si es farà alguna formació. El personal PAS no ha pogut fer la formació COVID del Departament per problemes d’accés. Tot el personal dels centres educatius ha d’estar donat d’alta al GUAC, està havent-hi problemes i estan fent protocol. 


– Situació actual vulnerabilitat personal treballador 


626 persones van omplir el qüestionari de vulnerabilitat, 110 han sigut declarades no vulnerables, 28 no han respost el segon formulari. No ho han tornat a solicitar perquè entenen que les persones no volen comunicar més dades. 

Hi ha 163 persones amb grau 1 de vulnerabilitat

Hi ha 83 persones amb grau 3 de vulnerabilitat

Hi ha 4 persones amb grau 4 de vulnerabilitat

Hi ha 129 persones de més de 60 anys 

Hi ha 8 embarassades, 4 de baixa, 1 acceptada per l’SGAM i 3 amb adaptació. 


La CGT comenta que hi ha personal vulnerable que no s’ha sentit ben atès pel sistema de prevenció i finalment els han donat una baixa a través del CAP per ansietat.


L’admin comenta que si tenen alguna qüestió que es posin en contacte amb prevenció. Però no es faran noves avaluacions si no s’aporta informació nova. 


– Situació actual sobre el lliurament del material seguretat als centres Educatius Disponible al web del CEB:

https://www.edubcn.cat/rcs_gene/extra/00_covid/lliurament_material_EPI_20201009.pdf 


Pel que fa al lliurament de ffp2, quan hi ha una persona que es declara vulnerable, s’afegeixen les mascaretes i triguen a arribar per qüestió de logística, es planteja si algú del centre les podria anar a buscar. 


La part social fem referència a les mascaretes reutilitzables, no són fiables perquè a la primera rentada es fan malbé. Tornem a  demanar mascaretes FFP2 per tothom. També hi ha queixes del personal PAS, en alguns centres els diuen que només són per docents. També demanem que les pantalles facials siguin també per tothom. 


ADMIN: sobre les mascaretes reutilitzables ens demanen enviar email sobre la situació i ho traslladaran al Departament. Sobre mascaretes FFP2 només són per personal vulnerable atès que estem classificats com nivell 1 de risc en el lloc de treball i Salut no les considera necessàries per tot el personal. Les persones vulnerables que necessiti mascaretes i no les tingui les ha de demanar.

Sobre alguns centres que neguen mascaretes al personal PAS faran un correu. 

Les pantalles facials, es proporcionen per personal que pot estar exposat a esquitxaments. Per la feina d’un conserge en principi no seria necessari. Es pot fer la sol·licitud i si hi ha stock s’enviarien, cal justificar-ho. 


-A una escola van haver de comprar 4 termòmetres, poden enviar la factura? 


ADMIN: es traslladarà la petició al Miquel Garcia


-Respecte el gel hidroalcohòlic, sembla que no s’està tenint en compte el número d’alumnes i on n’hi ha molts la direcció ha d’estar demanant més gel constantment.


ADMIN: creu que està previst segons número d’alumnes. S’ho apunten però per qüestions de distribució i logística hauran de continuar fent petició quan s’acabi el gel atès que no tenen previsió de com i quan arribarà el gel de manera sistematitzada. 


-Preguntem sobre les mascaretes transparents per personal i alumnat amb difucultats auditives. Pel que fa al personal docent amb problemes auditius, s’haurien de proporcionar mascaretes transparents a l’alumnat per a que la docent pugui entendrel’s. 


ADMIN: sobre mascaretes transparents els arriba informació en contagotes del Departament. Hi ha un llistat de persones que les van solicitar. Ahir els van dir que l’empresa en fa 8000 diaries, no tenen capacitat per més. Primer s’enviaran  als CREDA, i després altra alumnat i professorat que ho hagi solicitat. Està anant lent. Diuen que a finals de mes es rebrien. Estan arribant peticions per infantil, s’ha de fer arribar al Departament. 


Tornem a recalcar que no entenem perquè al professorat i a tots els professionals no se’ls fa PCR. 


ADMIN: ho estableix Salut. Es fan PCR a contactes estrets, i Salut determina quins són els contactes estrets. 


Ens passen les dades COVID en centres a dia d’avui. 


4. Torn obert de paraules


– Al marge de la COVID, sembla que hi ha qüestions que s’estan deixant de banda, com per exemple la situació de risc psicosocial que s’està donant a un centre. Les treballadores han escrit correu a la doctora Robert i a prevenció de riscos però no han rebut cap resposta. 


ADMIN: els correus a la doctora Robert no arriben perquè està de baixa. Han d’enviar els correus a rhriscoslaborals.ceb@gencat.cat . Des del CEB s’està tractant aquest tema, però no es farà una avaluació de riscos psicosocials perquè ja saben el que està passant, el que s’ha de fer és actuar, però que es posin en contacte amb nosaltres. 

Respecte la baixa de la doctora Robert s’està buscant substitut però no el troben (hi ha la oferta de treball penjada). S’ha contactat l’empresa Prevencontrol i és la doctora Rosa Franquesa juntament amb la Susana Robles qui estan fent les tasques de prevenció.


-Ventilació i temperatures. La part social ha enviat un estudi respecte la ventilació de les aules i sembla que no es compleixen els requisits sanitaris. Demanem que hi hagi ventilació mecànica controlada als centres educatius. A més també s’estan incomplint el límit de temperatures. 


ADMIN: el Departament és coneixedor de l’estudi  i l’estan revisant. El Departament ha demanat a cada territori que es facin mesures. Des del CEB miraran de fer-ho la setmana vinent però és molt precipitat. Ho faran en dos centres, un d’ells municipal. S’han de decidir quins centres i ens convocaran pel centre municipal. 


-Hi ha alguna informació sobre qui practicarà els tests d’antigens a l’alumnat. La part social ens oposem a que el personal docent hagin de fer els tests. 


ADMIN: No tenen infomació. De moment s’ha aturat. Adjuntem els documents: 

revisions i aclariments de la gestió de casos COVID  

Esquerda sobre Salut Laboral