Article de www.noalasisena.tk

ELS ÚLTIMS DE LA CLASSE

Ja fa uns quants dies que roda la pilota de la sisena hora al nostre país. Una mesura “inventada” pel Departament d’Educació com a pla de xoc per millorar la qualitat de l’ensenyament públic i com a intent d’eliminar les quotes il·legals que els centres concertats fan pagar a les famílies dels seus alumnes. Jo pensava que per combatre un fet il·legal al nostre país hi havia prou amb denunciar-ho o, si no es vol arribar tan lluny, amb deixar clar que aquestes quotes il·legals i rebre diners públics, de tots, no és compatible.

Els resultats d’aquesta mesura a pocs dies de començar el curs?

– Eliminar les quotes il·legals de les escoles concertades? A tota Catalunya només 5 escoles concertades han decidit acollir-se al conveni pel qual suprimeixen les quotes a canvi d’un augment substancial dels diners que reben de l’administració.

– Augmentar la qualitat del les nostra xarxa pública d’escoles? Comencem a tenir greus problemes per cobrir les baixes. Durant aquests primers dies d’escola tenim coneixement d’algunes baixes que s’estan cobrint mateixos companys del centre. Conseqüència directa: reforços a nens amb més dificultats, el desdoblament de grups (agrupar els nens en grups més reduïts), l’Educació Especial (mestres especialistes en donar respostes a aquells nens amb una capacitat d’aprenentatge clarament diferenciada dels demés) i altres activitats suplementàries s’estan veient compromeses. I això ara que el nombre de baixes és mínim. Què farem als mesos on les baixes són més nombroses? Tancar l’escola per falta de personal? Enviar els nens a casa?

– Augmentar la qualitat del les nostra xarxa pública d’escoles? Personal sense la formació adequada imparteix classes a les nostres escoles. Mestres donant especialitats (Anglès, Educació Física, Música) sense la titulació exigida. Professors de secundària impartint classes a primària.

– Augmentar la qualitat del les nostra xarxa pública d’escoles? Les coordinacions, reunions entre els mestres per tal d’intentar realitzar una actuació conjunta de qualitat, són molt difícils d’adjudicar a uns horaris concrets donada la disparitat d’horaris del professorat. Això dificulta una acció pedagògica conjunta i de qualitat.

– Augmentar la qualitat del les nostra xarxa pública d’escoles? A algunes zones d’escolarització rural, on no s’ha implantat encara la sisena hora, han hagut de suprimir reforços i Educació Especial perquè el Departament els hi ha fet aplicar la 24ª hora (fer una hora menys amb nens a la setmana) sense rebre cap mestre més. Resposta: no hi ha mestres.

– Augmentar la qualitat del les nostra xarxa pública d’escoles? Els nens a les 4 de la tarda comencen a preguntar que “quan falta per marxar a casa”. A aquesta hora els que es queden al menjador i fan els servei de primera hora ja porten 8 hores al cole i encara els hi queda 1 hora o potser 2 o 3 si la seva família ha decidit que fa alguna activitat extraescolar.

Total, que si això és millorar la qualitat de les nostres escoles públiques o serveix per eliminar les quotes il·legals de les escoles concertades que vingui el senyor Conseller i ens ho expliqui.

I jo i uns quants mestres més ens preguntem:

– No hauríem aconseguit millors resultats augmentant el nombre de mestres sense augmentar el nombre d’hores de classe? Perquè d’aquesta manera si tindríem a un mestre treballant amb un nombre considera-blement menor d’alumnes, i això, cregui’m, si que augmenta la qualitat.

– No podríem dedicar els centenars de milions que pagarem entre tots a la con-certada a mesures que bene-ficiïn a tothom? (llibres de text gratuïts, augment de la “penosa” subvenció que rebem els centres de primària per afrontar les despeses de l’any, contractació de personal no docent per a la realització d’activitats de lleure durant els períodes de vacances…)

– Aquests dies que es parla de demanar perdó: Qui demanarà perdó d’aquí a uns anys quan es demostri el gran fracàs d’aquesta costosa mesura? Perquè, per posar un exemple clar de “jo em rento les mans”, qui ha demanat perdó pel fracàs social, pedagògic i econòmic d’enviar els alumnes a l’institut als 12 anys?

Acabarem amb un proverbi xinès que espero que ajudi els nostres polítics a reflexionar:

“El savi pot seure en un formiguer, però només el neci es queda assegut a sobre”.

Atentament:

Sergio Escribano Garcia,

membre de Mestres Contra la Sisena Hora

Per saber-ne més: http://www.noalasisena.tk o http://www.noalasisena.iespana.es

Mestres contra la 6a hora.
e-mail: noalasisena@hotmail.com
www.noalasisena.tk
http://noalasisena.iespana.es/
Aquesta iniciativa continua fins a l’abolició de la 6a hora i perquè no s’implanti en la futura Llei Catalana d’Educació