Avui: CFA de Girona, en vaga!

NOTA DE PREMSA

Centre de formació de persones adultes de girona

VAGA PEL DRET A L’EDUCACIÓ

Avui 31 d’octubre el professorat del centre públic ha decidit fer vaga, després de nombroses mobilitzacions dels i les alumnes del centre que protesten contra la negativa del Departament d’Educació a posar els recursos de personal suficients (ampliació de mig mestre) compromesos per atendre l’oferta pública de cursos autoritzada pel propi Departament i la revisió de l’oferta autoritzada davant de l’ampliació de grups. El Consell Municipal d’Educació va donar suport a les seves peticions.

El Departament lesiona greument el dret a l’educació de les persones joves i adultes. Si ja és habitual que els centres tinguin llistes d’espera que es queden sense respondre, més greu és quan el propi Departament no vol respondre als compromisos que ha adquirit.

Ahir el sr Maragall declarava a la premsa, en motiu de la inauguració de la nova llar d’infants ‘L’estel de mossèn Gumersind’, a Palamós, que ‘no tinc cap inconvenient en escoltar i estudiar atentament les qüestions que s’han plantejat”. Els i les mestres de l’Escola de Persones Adultes de Girona demanem amb urgència aquesta reunió entre una representació l’escola (mestres i alumnes), de l’Ajuntament i de la Mesa d’Educació de Persones Adultes de Catalunya i amb el Sr. Maragall.

31 d’octubre de 2007.
La Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya*

* La Mesa de l’Educació de Persones Adultes de Catalunya és un moviment unitari que aplega a tres sindicats de professorat (CCOO, USTEC i CGT) amb representacions directes del professorat de centres i aules públics de persones adultes.