CGT Ensenyament exigeix la retirada immediata del projecte de noves titulacions i capacitacions i crida els altres sindicats a mobilitzar-se conjuntament

Es tracta d’un dels més greus atemptats a les nostres condicions laborals, que poden veure’s profundament afectades, fins i tot amb la pèrdua del lloc de treball concret, com a conseqüència d’una nova maragallada (abans, la 6a hora; ara el trilingüísme a infantil i primària; després a secundària) i que obre pas a futurs experiments i plans que comportin més desregulació laboral.

Existeixen molts aspectes prioritaris a millorar en l’educació pública i passen per una major inversió de recursos econòmics (molts dels quals van a parar a la concertada) i una millora de les condicions de treball del professorats (més reforços i desdoblaments, ratios a l’aula més baixes, reconeixement social i millores salarials i socials -com ara l’aplicació de les condicions de l’Estatut Bàsic de la Funció Pública i de la Llei d’Igualtat) També molts mitjans per tal d’aconseguir l’objectiu d’incrementar el coneixement de l’anglès entre els infants sense perjudicar els docents: formació adient en horari lectiu, trasllats o permutes voluntàries…

Exigim la immediata retirada del projecte i cas de no produir-se fem una crida a la resta de sindicats per consensuar un calendari de mobilitzacions que obligui el Departament a oblidar-se’n per sempre.

Valoració detallada del contingut