Batxillerat nocturn: manifest de defensa

Coordinadora en Defensa del Batxillerat Nocturn

Els professors sotascrits, caps d’estudis i coordinadors de batxillerat nocturn, atesa la greu decisió de la Conselleria d’Educació de suprimir aquest règim d’estudis als instituts de Catalunya i reduir-lo progressivament fins a la seva desaparició, ens constituïm en Coordinadora permanent de defensa del batxillerat nocturn, alhora que fem públic aquest

MANIFEST

1. El Batxillerat Nocturn és voluntat d’estudiar. Els nostres alumnes són joves treballadors, que per raons econòmiques i altres s’incorporen al món laboral i no volen renunciar a prosseguir la seva formació. La dificultat que representa aquest esforç mereix tota la comprensió de la societat, malgrat que el Departament -insensible- els hi vol tancar gradualment les aules.

2. El Batxillerat Nocturn és voluntat de ser. La Conselleria no pot ignorar una tradició tan llarga i consolidada com aquesta, que ha donat, a moltes ciutats i comarques, resultats ben tangibles que suara la societat catalana recull i agraeix, de mans de ciutadans lliures i professionals responsables.

3. El batxillerat nocturn és presidit per la cultura de l’esforç. El flagell de la Conselleria vol punir els alumnes de nocturn amb la seva expulsió de les aules, però ells no són estudiants de segona fila: ans al contrari, estudien per pròpia voluntat i són l’expressió més noble de l’imperatiu kantià de la il•lustració, Sapere aude!

4. El batxillerat nocturn és responsabilitat i esperit de superació. Els nostres alumnes són joves que “volen estudiar”. Tenen problemes i mancances. Necessiten comprensió i ajuda, que mai no trobaran a l’oferta on-line de l’IOC. Una Conselleria d’educació, progressista i d’esquerres, ha d’entendre el valor formatiu de les classes, que per a aquests alumnes són, més que necessàries, imprescindibles.

5. El batxillerat nocturn és una oferta educativa que contribueix a pal•liar el fracàs escolar. Amb la seva supressió, ¿hom vol contribuir talment a millorar el nivell educatiu dels ciutadans, quan la nostra societat ocupa els últims llocs a tots els informes PISA de la OCDE?

6. El batxillerat nocturn és talaia de sociabilitat i diversitat. La funció social de Nocturn és insubstituïble: el Nocturn és una gran aula d’acollida de problemes i de la voluntat per a superar-los. És gràcies al Nocturn que molts joves no són definitivament exclosos de la societat del coneixement. És gràcies al Nocturn que molts joves, entre els quals molts nous immigrants, troben a les aules l’espai d’integració i de promoció social que demanen.

És per aquestes raons que la Coordinadora en Defensa del Batxillerat Nocturn demana:

I. El manteniment solidari i respectuós del batxillerat nocturn. Amb el compromís lleial de la Conselleria; amb totes les garanties de continuïtat i sense amenaces implícites d’ofegament i reducció. Talment, seria del tot inadmissible el “mobbing” de la Conselleria contra el batxillerat nocturn, en forma de reducció sistemàtica de grups, d’omissió dolosa d’aquesta oferta o d’empitjorament de les condicions d’estudi dels alumnes més volonters i necessitats.

II. L’aplicació del Nou Batxillerat al règim nocturn, amb la racionalitat, flexibilitat i generositat pedagògiques que sempre ha palesat la Conselleria per a aquest règim d’estudis, i que les situacions personals i laborals dels nostres alumnes requereixen. No s’entén que la filosofia de la flexibilitat que es trasllada al diürn, es negui i esdevingui rigidesa i intransigència pel Nocturn.

III. Que la Conselleria, allunyada de prejudicis hostils, anàlisis erronis i decisions d’ofici, s’avingui al diàleg constructiu per a la millora, difusió i promoció del batxillerat nocturn.

IV. Que el batxillerat virtual on-line de l’IOC sigui una oferta positiva i complementària per apropar l’ensenyament a tots els ciutadans; mai, un ardit substitutori del batxillerat nocturn.

Manresa, 21 de juny de 2008