BOE: Correcció errors conveni colectiu d’àmbit estatal de centres d’assistència i educació infantil