[Borsa de treball docent] Període excepcional de consulta i modificació de dades – 11 i 12 de juliol

Els dies 11 i 12 de juliol de 2024 s’obre un període excepcional de consulta i modificació de dades de la borsa perquè les persones que hagin presentat la sol·licitud per accedir a la borsa de treball de personal interí docent puguin emplenar dades com les de jornada, municipi, llocs de treball, centres de característiques especials, etc.

A partir de l’1 de setembre es podran modificar aquestes dades en qualsevol moment. Les modificacions produiran efectes a partir del moment en què es facin.

Les persones que hagin sol·licitat l’accés a la borsa i no completin les seves dades, passaran a tenir seleccionada tota l’àrea territorial del servei territorial on van realitzar l’oposició i com a jornada laboral la jornada sencera, i participaran en els nomenaments telemàtics amb aquestes dades.

Accés a l’aplicatiu