CAEPS CONCURS TRASLLATS

Un aclariment del Concurs de Trasllats important perquè a la resolució publicada al DOGC no en parla i pot portar a enviar la sol•licitud amb menys punts dels que en realitat es poden tenir assolits.

Els punts per haver treballat a centres CAEP no surten automàticament a l’aplicatiu. s’han d’al•legar manualment. Només apareixen els mesos des de setembre per treballar actualment a centres del llistat de màxima dificultat.

A l’aplicatiu ho trobareu a l’apartat 1.1.3

Heu de dir que no esteu conforme i obrir la pestanya “Al•legació”. Aquí posarem dos punts per cada curs treballat a un centre CAEP.

Si obriu el portal ATRI trobareu el vostre historial. D’aquí podeu copiar les dades exactes per al•legar: el curs, nom del centre i municipi.

Com que són dades que ja té el Departament, no cal portar cap documentació que acompanyi l’al•legació.

No compta l’any en què es van fer les pràctiques. Comença a comptar des de funcionària o funcionari de carrera.