CAEPS: el seu futur amb la LEC. Idees per debatre i pensar una plataforma