Cal una altra mirada #CapTEEIalCarrer

Porto tota la meva vida dedicada als infants; inicialment fent de “cangur”, després durant molts anys com educadora a una llar d’infants i, els meus darrers 14 anys fent de Tècnica Especialista en Educació Infantil a una escola de Barcelona. Crec que tots aquests anys m’han ofert l’oportunitat de conèixer més a fons els infants, veure com funciona pedagògicament el sistema educatiu, i sempre seguir aprenent dia rere dia. La primera vegada que em vaig incorporar a l’escola, vaig entendre la necessitat tan gran que hi havia que existís un reforç de personal a P3 i, em va costar imaginar què farien abans sense cap ajuda! 

Crec que la nostra figura, sovint oblidada per alguns, però molt valorada pels propis infants, mestres i famílies, és molt important i cal posar-la en el lloc que es mereix. També vull deixar palès que les TEEI formem part de l’equip educatiu, i participem activament en totes les tasques docents. Avaluem de forma contínua als infants i també avaluem la nostra pròpia feina, i sempre la intentem millorar, per la qual cosa crec que és injust que ara, amb un sistema de concurs oposició (que arriba 13 anys tard!!!), se’ns avaluarà inicialment amb un únic examen, on bona part es basa en aspectes memorístics de lleis, i això és el que decidirà si som aptes o no, sense tenir en compte tota la nostra trajectòria real. Entenc que és interessant conèixer i aprendre de tot, inclús de lleis, però hi ha altres maneres de proposar-ho. Des de la meva visió, crec que pertànyer al món de l’educació implica reflexió, revisió de l’acció educativa, però d’una forma contínua i, que pel fet d’aprovar un únic examen no em dóna més potestat, més veritat i que potser no seré més vàlida que una altra persona que tingui nota inferior a la meva. També entenc que s’ha de fer servir algun mètode de selecció vàlid, però sempre i quan calgui demostrar la validesa de les treballadores, que no és el nostre cas, doncs portem més de 14 anys acreditant la nostra funció i sempre recolzades per tota la comunitat educativa. Amb això vull deixar clar que cal obrir la mirada, que hi ha altres opcions a una oposició i més quan el personal portem demostrant el què fem i és fàcil poder-ho constatar (famílies, claustres de mestres, direccions, inspecció…). 

Som personal que defensem l’escola pública de qualitat, desitgem que l’Administració ho sàpiga i que ens deixi seguir treballant com fins ara, perquè és el més just i ens ho mereixem.

#CAPTEEIALCARRER

Àngels Borràs