Cal una altra mirada #CapTEEIalCarrer

Porto tota la meva vida dedicada als infants; inicialment fent de “cangur”, després durant molts anys…

VII Conveni Col·lectiu Nacional d’Universitats Privades, Centres Universitaris Privats i Centres de Formació de Postgraduats

VII Conveni Col·lectiu Nacional d’Universitats Privades, Centres Universitaris Privats i Centres de Formació de Postgraduats Àmbit…

Lleis

Modificació de l’adscripció de centres educatius als esfectes del procediment d’admissió d’alumnes – 11/03/2013

RESOLUCIÓ ENS/406/2013, de 21 de febrer, per la qual s’aproven amb caràcter provisional les modificacions dels concerts educatius dels centres privats per als ensenyaments obligatoris i d’educació infantil de segon cicle.

IV Conveni Col•lectiu d’Empreses d’atenció domicialiaria de Catalunya 2012.

Funcionament 2012-13 de centres privats de secundària

Podeu accedir per la intranet del Departament clicant en el Portal de Centres del Departament, amb…

Funcionament 2012-13 de centres privats d’infantil, primària i educació especial

Podeu accedir per la intranet del Departament clicant en el Portal de Centres del Departament, amb…

Funcionament de centres privats 2011-2012 de secundària

Funcionament centres privats 2011-12 d’infantil, primària i especial

Concertada. Acord a Extremadura que s’inclou en el conveni

Instruccions d’inici de curs 2010-2011