CAMPANYA DE LA FaPaC CONTRA L’ACORD MARC SERVEIS MENJADORS

La FaPac (Federació d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes de Catalunya) ha endegat una campanya per demanar l’anul·lació de l’Acord Marc sobre menjadors escolars aprovat pel Departament d’Ensenyament del Govern en funcions de la Generalitat de Catalunya. Aquest acord marc és d’aplicació al Maresme-Vallès Oriental i obre la porta a la licitació pública del servei i prop de 200 centres poden veure’s afectats.

Signa la petició per aturar aquest acord marc a : change.org

COMUNICAT DE PREMSA

La FaPaC impugnarà l’Acord Marc de serveis menjador perquè afavoreix les grans empreses del sector i limita el paper de les AMPA en la seva gestió.
La FaPaC denuncia que l’Acord Marc publicat no es correspon amb  l’Acord Marc anunciat verbalment per membres del Departament d’Ensenyament en reunions mantingudes amb membres de la nostra federació. No hi ha hagut voluntat de consens amb la comunitat educativa i s’aprova per un govern en funcions.
  • La federació sospita que el nou sistema de licitació pública es pretén  estendre a altres comarques: al portal de contractació pública de la Generalitat de Catalunya s’anuncien properes licitacions al Baix Llobregat, Vallès Occidental, Catalunya Central i Barcelona Comarques. 
  • El volum econòmic anunciat, sobre 50 milions d’euros, obre una sospita raonable pel que fa a les motivacions reals d’aquest acord.
Barcelona, 17 de desembre de 2015
 
La FaPaC anuncia que emprendrà accions de forma immediata contra l’Acord Marc de serveis de menjador escolar per a les comarques del Maresme-Vallès Oriental, entre elles la seva impugnació i denúncia davant de totes les instàncies possibles fins que els nous responsables del Departament d’Ensenyament n’anunciïn la seva paralització i derogació definitiva. Les AMPA d’aquestes comarques ja han mostrat la seva indignació i preocupació que van quedar paleses en una reunió, celebrada dimarts 15 de desembre a Mataró, on una seixantena d’AMPA es van trobar per analitzar la situació i dissenyar un pla de mobilitzacions.
 
L’Acord -que comporta el model de licitació pública com a fórmula de contractació del servei de menjador a prop de 200 centres educatius del Maresme i Vallès Oriental- tindrà greus conseqüències: afavorirà la concentració i adjudicació del servei en mans de les grans empreses del sector de l’alimentació i atemptarà contra la capacitat que tenen les AMPA per continuar duent a terme la gestió d’aquest servei. En el cas dels serveis de menjador autogestionats per les mateixes AMPA previsiblement no podran ni tan sols presentar-se al concurs per a la gestió del seu propi centre.
 
La FaPaC alerta que el criteri econòmic tindrà més pes que la qualitat del menjar i del propi servei. Per a les petites i mitjanes empreses que ja ofereixen el servei serà difícil competir-hi. A més, el nou sistema va en detriment dels criteris ecològics, saludables i de proximitat defensats per la FaPaC i que són bàsics per garantir una alimentació sana als nostres infants. Si l’adjudicació es fa per contractació pública els centres educatius i les AMPA no participaran en la selecció de les empreses adjudicatàries amb la qual cosa tampoc podran intervenir en cas que la qualitat del servei no sigui l’adequada.  
 
Manca de transparència i claredat 
 
La FaPaC denuncia la desinformació i la maniobra poc clara amb què s’ha procedit a la publicació de l’Acord Marc, publicat al DOGC pel Departament d’Ensenyament el passat dia 3 de desembre. No s’ha transmès una informació prèvia i completa sobre com l’Acord pot afectar a aquelles AMPA del territori que participen actualment de la gestió del servei. No s’ha tingut en compte en cap moment l’opinió de la comunitat educativa dels centres que poden veure’s afectats. Encara ara les AMPA i les direccions desconeixen si tots els centres educatius entraran al concurs ni quan entrarà en vigor.
 
Aquest Acord Marc entra en col·lisió amb la Moció 196/X del Parlament de Catalunya sobre menjadors escolars. No contempla la participació de les famílies en el procés de tria d’empresa, ni en el seguiment de la qualitat del servei. És especialment sagnant l’incompliment del punt 6.e) on es fa just el contrari.
 
El volum econòmic anunciat, sobre 50 milions d’euros, obre una sospita raonable pel que fa a les motivacions reals d’aquest acord.
 
Per tots aquests motius impugnarem legalment aquest acord, negociarem políticament la seva derogació i impulsarem socialment accions i campanyes de sensibilització en aquesta línia.