Campanya “Vine a la Pública” 2016

LAICA, DE QUALITAT, GARANT DE LA COHESIÓ SOCIAL

Us convidem a matricular als vostres fills i filles a l’ensenyament públic!!

· L’educació pública ensenya a conviure sense distinció d’ètnies, classe social, religió, sexe, nacionalitat, capacitats… desenvolupant valors de convivència, respecte, solidaritat, pluralitat, llibertat de pensament, tolerància ideològica i de creences i rebuig a qualsevol segregació o discriminació social.

· Garanteix la cohesió social futura de la societat en estar contribuint a la compensació de les desigualtats socials.

· Ofereix un ensenyament gratuït, comptant amb recursos per atendre tot l’alumnat.

· Ofereix professorat especialitzat i de suport per a les dificultats d’aprenentatge, equips psicopedagògics i departaments d’orientació.

· Els centres públics són nostres, estan oberts a la societat i permeten la plena participació real en la seva gestió de tots els sectors de la comunitat educativa: professorat, alumnat i famílies, sentint-se tothom còmplice en la millora de la qualitat del servei educatiu, en un ambient de treball en llibertat i pluralitat.

· Ofereixen i milloren els seus serveis escolars: menjadors, instal·lacions esportives, laboratoris, biblioteques, aules d’informàtica, tallers…

· Les escoles i instituts públics són pròxims a l’entorn natural i social de l’alumnat i les seves famílies.

· L’alumnat dels centres públics compta amb una variada oferta d’activitats extraescolars i complementàries organitzades per les Associacions de Mares i Pares i les administracions educatives.

· Quan l’ensenyament privat concertat diu “centres sostinguts amb fons públics” és un eufemisme que amaga el negoci que fan els centres privats amb les subvencions. Els concerts són diners públics que haurien de ser per a l’Escola Pública i no per enriquir butxaques privades, ni molt menys per a subvencionar centres que discriminen a l’alumnat per raó de sexe. CGT aposta per la progressiva integració a la xarxa pública dels centes concertats que ho desitgin havent de quedar la resta com a privats.

Per les raons exposades CGT us convida a matricular les vostres filles i fills a la Pública

publica_dors.jpg

publ_16.jpg