OBRIM AMB PREGUNTES ELS MURS DE L’ESCOLA?

                                 JORNADES PEDAGÒGIQUES 2016    

(activitat formativa reconeguda pel Departament d’Ensenyament-10 hores)

             

La VIena edició de les Jornades Pedagògiques està dedicada a la comunicació. “Obrim amb preguntes els murs de l’escola?” és la pregunta a partir de la qual volem motivar la reflexió entorn de la dimensió comunicativa de la pràctica docent. Entenem que tota comunitat educativa es constitueix com un àmbit de promoció i realització d’uns valors i unes experiències que s’extenen més enllà dels límits establerts pels espais físics dels centres docents. Des d’aquesta perspectiva podem concebre la comunicació, no només com un dels elements fonamentals en la definició dels projectes educatius i organitzatius d’escoles i instituts, sinó també com una via per a la consecució d’un objectiu més ambiciós que és el de prefigurar un model de societat basat en relacions interpersonals igualitàries caracteritzades per l’horitzontalitat i el respecte mutu.

Volem aprofitar les Jornades per aprofundir en les facetes no merament instrumentals de la comunicació, és per això que no ens ocuparem ni de les necessitats comunicatives institucionals (recollides al Pla de comunicació dels centres), ni tampoc treballarem la valoració de la concreció curricular de la competència comunicativa tal com ve definida en el nou model curricular competencial. Amb els tallers programats hem volgut abordar la comunicació personal i la comunicació dins del grup, tant des del punt de vista del docent com des del punt de vista de l’alumnat, com una finalitat en ella mateixa. Així dues de les propostes es centren, en concret, en l’habilitació de la competència comunicativa de la persona. El taller Comunicació conscient i cooperativa pretén facilitar, des del marc de la comunicació no violenta, una presa de consciència per part del docent dels implícits inherents a tot acte comunicatiu; el taller Projecte de filosofia 3/18 vol oferir eines per la millora de la capacitat comunicativa de l’alumnat, tot enfortint la seva capacitat reflexiva. Les altres dues propostes atenen al paper de la comunicació dins el grup, i aquí també hem volgut presentar un enfocament doble. El taller d’Acció tutorial#hackeaelaula afronta la interacció amb el grup de tutoria de l’aula des d’una concepció que parteix de la necessitat d’integrar els processos comunicatius en l’entorn social; el taller Educació en i per al conflicte, en canvi, ens introduirà diferents recursos metodològics per millorar les dinàmiques relacionals pròpies de l’organització col·lectiva en general.

No cal dir que les quatre activitats ens aportaran elements amb els quals podrem contribuir a transformar les nostres comunitats educatives, en comunitats que garanteixin la participació plena, lliure i igual de tots els seus membres. Que aquest és un objectiu realitzable, ens ho recordarà precisament la xerrada amb què s’inauguren les Jornades, “Actuacions Educatives d’Èxit com a base per a la transformació de l’educació”, que ens permetrà conèixer algunes experiències educatives que han aconseguit obrir els centres educatius a les demandes d’una realitat social més àmplia, tot convertint-los en espais de diàleg on totes les veus prenen la paraula, especialment les més vulnerables. Per acabar, l’acció Després de dinar [i altres situacions quotidianes]ens ensenyarà a aprofitar també les experiències més quotidianes per mantenir i aprofundir aquesta conversa.

Espai Canalla

Oferim la possibilitat d’un espai per a la canalla amb un plus de 5 euros, si esteu interessats i interessades escriviu-nos un correu per acabar de concretar.                   
INSCRIPCIONS
Trobareu el programa detallat i el formulari d’inscripció al nostre web:
Us hi esperem!

             

                  Deixem de ser una illa-CGT Ensenyament Tarragona