Canvis en la realització dels tests d’antígens (TAR)

A partir del proper dilluns 7 de febrer se suspèn la realització dels tests d’antígens (TAR) a l’alumnat d’educació infantil, primària i secundària i d’ensenyaments postobligatoris quan es produeixi un o diversos casos positius al grup de convivència estable. Les persones que tinguin autoritzacions de TAR vigents durant la setmana del 7 de febrer podran anar a la farmàcia per fer-se la prova.​

La recomanació dels TAR, però, es manté ​per als col·lectius següents, amb les mateixes indicacions amb què es portaven a terme fins ara:

  • Alumnat de centres d’educació especial:
    • A partir de 6 anys i asimptomàtics: es faran el TAR a la farmàcia.
    • Menors de 6 anys: es faran el TAR al centre atenció primària (CAP).
  • Personal dels centres​ d’educació infantil, primària i de centres d’educació especial amb la pauta de vacunació completa i asimptomàtic, es faran el TAR a  la farmàcia.

Pel que fa a aquests col·lectius, les persones q​​ue hagin estat positives per covid-19 en els darrers 3 mesos no tindran indicació de fer-se un TAR. Tampoc no es farà cap prova diagnòstica a les persones que hagin de fer quarantena.

Altres aspectes que cal tenir en compte:

  • Al marge dels col·lectius esmentats, de manera puntual, es podrà activar manualment l’autorització de TAR per a qualsevol alumne o alumna o docent si així ho indiquen els Serveis de Vigilància Epidemiològica​. ​​
  • En cas de presentar simptomatologia compatible amb la covid-19, la persona afectada haurà de quedar-se a casa i posar-se en contacte amb el seu centre d’atenció primària o fer-se un TAR al domicili. En ​cas de ser positiva, haurà de fer un període d’aïllament de 7 dies i es podrà reincorporar al centre educatiu (sense necessitat d’una nova prova diagnòstica prèvia a la tornada), sempre que faci 3 dies que no presenta símptomes.