Carta a les famílies, de l’Assemblea de professorat de l’Institut Pau Vila de Sabadell

Us volem comunicar que hem estat requerits per la inspecció del Departament d’Ensenyament arran de la frase reivindicativa que vam incloure al butlletí de la tercera avaluació. En aquest escrit, us volem explicar com s’han donat els esdeveniments i el perquè de la nostra actuació.

Els diners que inverteix el Departament a les escoles i instituts està no només a la cua d’Europa sinó també de la resta de comunitats autònomes de l’Estat. Mentre que, per llei, l’Estatut de Catalunya marca una inversió “d’un mínim del 6% del PIB” en educació, en realitat, no arribem al 3,7%; és a dir que, anualment, s’està invertint prop d’un 40% menys del que marca la llei, segons fonts oficials. La nostra màxima preocupació és que aquesta manca de recursos afecta molt negativament la qualitat educativa de l’alumnat i repercuteix en la seva formació actual i en el seu futur. Mentre que ha augmentat la complexitat dels centres, el nombre i la diversitat de l’alumnat i la quantitat de tasques a fer, no s’han augmentat els recursos humans i materials per fer-hi front, ans al contrari, encara no s’han revertit les retallades. 

Davant d’aquesta situació i per tal d’intentar mantenir, a base d’esforç, la qualitat de la nostra atenció a l’alumnat, els docents ens veiem forçats a suplir aquesta manca d’inversió amb un excés de feina, en quantitat i varietat, que en cap cas passa de ser un pedaç per sostenir el sistema educatiu. 

Posar la frase reivindicativa en el butlletí de la tercera avaluació, juntament amb la carta explicativa del perquè es feia, va ser una acció simbòlica que en cap moment es va dur a terme en contra de l’alumnat ni de les famílies. Bona mostra d’això és que l’avaluació sempre ha estat formativa i formadora, amb comentaris individualitzats durant el curs escolar, mantenint sempre l’atenció tutorial. 

El que denunciem, allò que volem visibilitzar, no és en essència un conflicte laboral, sinó un problema que afecta tota la comunitat educativa i la societat en el seu conjunt. Per aquest motiu, considerem que famílies, alumnat i professionals de l’educació hauríem de fer pinya per la defensa d’una educació pública, de qualitat i per a tothom.

Cordialment,

Assemblea de professorat Pau Vila