Carta de la Junta Central de Directors que adverteix de les dificultats econòmiques dels centres educatius