Carta de reprobació a la Consellera de l’IES Moisès Broggi

El claustre i el Consell escolar de l’institut Moisès Broggi (antic Sant Josep de Calassanç) ha aprobat una carta de reprobació a les paraules de la consellera on donava les gràcies al professorat per acceptar treballar mes i cobrar menys.