Carta dels ZERs de les comarques gironines

Els sotasignats, membres dels equips directius representats al Seminari d’Escoles Rurals de les Comarques Gironines volem expressar el nostre malestar respecte a la situació en què es troben les nostres escoles.

Com a conseqüència de la implantació de la sisena hora a moltes escoles del país, alguns centres han començat el curs sense tenir la plantilla coberta. En algunes escoles, els mestres es van incorporant quan el Departament d’Educació els troba. Aquests mestres no han pogut assistir a les reunions de preparació de principi de curs, tot i que en molts casos són persones que s’incorporen per primera vegada al sistema educatiu i els cal una adaptació i assessorament… En d’altres escoles encara, a hores d’ara, no s’ha cobert tota la plantilla. Això és la millora de la qualitat d’ensenyament que ens han promès?

En aquest moment no hi ha personal per a cobrir les baixes que es produeixen. D’aquesta manera les aules queden desateses i des dels equips directius no es pot fer més que tapar forats, eliminant les hores d’especialitats, les hores de reforç, les hores d’atenció a la diversitat i intentant tan sols que els alumnes no es quedin sense professor a l’aula.

En aquests moments els responsables del Departament d’Educació no responen les nostres demandes. És més, la secció de Personal està tan col·lapsada que se’ns ha restringit la comunicació a dos matins a la setmana (la resta ens hem d’espavilar) Cal dir que aquests dos matins tampoc t’hi pots comunicar, perquè les línies estan col·lapsades. Els sindicats envien manifestos però tampoc prenen la iniciativa d’actuar com a interlocutors. Els partits polítics s’embranquen en discussions bizantines però en cap cas manifesten públicament com resoldran aquesta situació. Això és la millora de la qualitat d’ensenyament que ens han promès?

Si s’havia d’aplicar la sisena hora s’havia de fer amb garanties; s’havien de preveure les necessitats que es derivarien d’aquesta mesura. No es pot tirar endavant un canvi tant gran, que implica personal i diners sense saber si se’n disposa o no. No es va voler escoltar, al seu moment, la veu de les persones que estem a les escoles i patim les conseqüències de polítiques educatives mal planificades, que canvien segons els vents dels partits guanyadors o la cacera de vots fàcils, sense tenir en compte les necessitats reals de les escoles. Ara ens ho trobem i som els equips directius i els mestres els que hem de solventar la mala política dels nostres governants. Això és la millora de la qualitat d’ensenyament que ens han promès?

Juntament amb la implantació de la sisena hora pels alumnes, es va
aplicar un decret que reduïa les hores lectives del professorat de 25 a
24 setmanals, per augmentar de 5 a 6 les hores dedicades a planificació,
tutories, entrevistes… Lògicament aquest fet ha comportat un buit en
l’horari d’atenció als alumnes que, en un principi, el Departament va
assegurar que es cobriria enviant el personal que fes falta. A l’hora de
la veritat, a les Zers aquestes hores no s’han tingut en compte i no
s’ha concedit l’inicialment promès augment de plantilla, tot i que, en
molts casos, representa treballar amb un mestre de menys respecte al
curs passat. A la pràctica, es tradueix en haver de concentrar més
alumnes en un aula, que a voltes són de diferents cursos i perdre hores
d’atenció a la diversitat. Això és la millora de la qualitat d’ensenyament que ens han promès?

Se’ns va demanar a les escoles que enviéssim les dades sobre
el professorat i la seva dedicació abans del 15 de setembre. Si encara no teníem el professorat adjudicat i – en molts
casos- no el vam tenir fins passat el 15 de setembre, era
possible contestar al que se’ns demanava? És que manca
coordinació entre el personal administratiu perquè ens demanin
coses impossibles?

És per tot això que denunciem la situació que estan patint en aquest moment les escoles dels nostres Serveis Territorials i, que segons veiem és general a tot el país, i demanem a l’Administració que resolgui els problemes que ha creat: Necessitem tot el personal a les escoles, necessitem els substituts per cobrir les baixes, necessitem qualitat d’ensenyament, no neguit, incoherència, mala gestió,…


I si no es pot portar a la pràctica amb una certa decència, rectificar és de savis: cal aturar l’aplicació de la sisena hora.

Atentament,

Z.E.R. Montgrí, Z.E.R. Requesens, Z.E.R. Canigó, Z.E.R. Comte Arnau

Z.E.R. Salines, Z.E.R. Tramuntana, Z.E.R. Els Volcans, Z.E.R. La Garriga

Z.E.R. Empordà, Z.E.R. El Llierca, Z.E.R. Les Goges, Z.E.R.Baix Ter

Z.E.R. Les Gavarres, Z.E.R. Canigonenca, Z.E.R. La Cerdanya,

Z.E.R. L’Empordanet, Z.E.R. Vall del Ter, Z.E.R.