Carta des de l’Assemblea de docents i treballadores de l’ensenyament als claustres: AQUEST CURS 2014-15 ORGANITZEM-NOS I LLUITEM DES DEL COMENÇAMENT