Centre de formació per a persones adultes Ciutat Meridiana, ara! [Comunicat sindical unitari]

Els sindicats sotassignants manifestem el nostre rebuig pel trasllat de l’AFA Ciutat Meridiana proposat pel Consorci d’Educació de Barcelona i sense haver-hi una proposta clara de reubicació, la qual cosa impedeix esdevenir Centre de Formació d’Adults independent com la resta de centres de formació d’adults de la ciutat.

Ciutat Meridiana, avui en dia, encara no té cap Centre de Formació d’Adults (CFA) complet. En aquest barri l’Educació de les Persones Adultes es realitza a la darrera “Aula de Formació d’Adults” (AFA) que existeix a Catalunya, amb totes les mancances que això suposa.

Ciutat Meridiana no té un CFA autònom perquè en 16 anys (des del retorn de l’Educació d’Adults al Departament d’Ensenyament) no s’ha volgut que l’escola continuï al mateix lloc, al·legant que és zona verda malgrat que l’edifici va ser construït fa 45 anys. Tampoc s’ha trobat un espai digne que permeti la creació d’aquest centre, amb les condicions mínimes que un CFA de ha complir.

Les propostes que fins ara s’han traslladat no suposaran cap benefici ni impuls per l’Educació de les Persones Adultes al barri de Ciutat Meridiana sinó al contrari:

– L’escola continuarà essent un AFA i que el proper curs 22/23 comença el seu desmantellament, en obligar a matricular l’alumnat de Secundària en un altre CFA del districte. També implicarà que part del professorat que imparteix aquests ensenyaments de GES passi a la plantilla del dit CFA.

– Si no es contempla seguir al mateix lloc, i es continua sense trobar un espai adient, l’Escola passaria a ser adscrita al CFA Freire de forma definitiva, el que suposaria perdre tota l’autonomia per gestionar l’oferta formativa, grups, horaris, recursos econòmics, etc.

– Deixa abandonada la part superior del barri, sense escola d’adults i distant de qualsevol oferta.

– Cronifica la situació de deixadesa de l’Educació de les Persones Adultes al Barri i que hauria de funcionar com una “extensió” depenent d’un CFA que no és al barri.

– Augmentarà el percentatge de persones sense estudis, perjudicant greument la classe obrera treballadora d’aquesta zona.

Després de 44 anys amb l’educació d’adults relegada a uns barracons, Ciutat Meridiana no mereix un atac com aquest.

Cal compromís amb l’Educació de Persones Adultes: crear un centre en condicions i no deixar cap part del barri descoberta.

Hi ha alternatives per fer ambdues coses: demanar la requalificació del solar dels barracons per a ús educatiu, utilitzar espais cedits per entitats per no abandonar la part superior entre altres.

El que fa falta és compromís i voluntat per part del Departament d’Educació, Consorci d´Educació i de l’Ajuntament de Barcelona per garantir i impulsar aquest dret bàsic, també a Ciutat Meridiana.

.

Amb el suport de la Mesa per l’Educació de Persones Adultes