CGT en defensa de l’estabilitat del professorat interí

Comunicat CGT – Federación de Enseñanza.

EL PP PRETÉN DONAR UNA ALTRA PUNYALADA ALS INTERINS I A LES INTERINES.

EL PROJECTE DE PRESSUPOSTOS Generals de l’Estat 2017, (ara en tramitació parlamentària), QUE S’ESTÀ VOTANT I NEGOCIANT AQUESTS DIES AL CONGRÉS DELS DIPUTATS, ESTABLEIX QUE ELS/LES FUNCIONARIS/ES INTERINS/ES NO PODRAN TENIR NOMENAMENTS COM A INTERINS/ES MÉS DE 3 ANYS CONSECUTIUS

BOLETÍN OFICIAL DE LES CORTES GENERALES
CONGRÉS DELS DIPUTATS. 6 abril 2017

Article 19. Oferta d’Ocupació Pública o un altre instrument similar de gestió de la provisió de necessitats de personal.
“Títol III, Capítol 1, Article 19, Apartat Dos.
No es podrà procedir a la contractació de personal temporal, així com al nomenament de personal estatutari temporal i de funcionaris interins excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials.

La durada del contracte o del nomenament no podrà ser superior a tres anys, sense que la mateixa persona pugui encadenar successius contractes o nomenaments per un període superior a tres anys, circumstància aquesta que haurà de quedar degudament reflectida en el contracte o nomenament. ”

El que suposa a la pràctica: que les contractacions públiques de caràcter temporal no podran superar els tres anys de durada, això imposarà una absurda rotació del professorat interí que aprofundirà la seva precarització i que tindrà una incidència directa en la qualitat del sistema educatiu.

La seva aprovació implicaria que, després de tres anys de treball, les persones interines cessarien en el seu lloc. Per tant, en els tres següents a l’entrada en vigor de la mesura haurien rotat tots els treballadors i treballadores temporals, llevat que superin els processos selectius que es convoquin.

D’altra banda el mateix Govern admet que el nombre d’interins no pot ser inferior al 8%. No obstant això, també a aquest percentatge se’l faria rotar.

DAVANT AQUESTES MESURES:
La Federació d’Ensenyament de CGT

DENUNCIEM:
No podem esperar ni un segon per revelar-nos-hi en contra, ja que és al maig quan es negociaran i aprovaran finalment aquests pressupostos.

El Govern pretén eliminar la figura de la persona interina al servei de les administracions públiques. Això no seria negatiu si comportés que tot el personal que treballa per a les administracions públiques passés a ser personal funcionari fix; però ens temem que l’únic que es pretén és canviar el personal creant una precarietat laboral pitjor que la que tenim actualment.

• El Govern agreujarà la precarietat de l’ocupació en imposar la rotació contínua del professorat interí cada tres anys.

• Aquesta mesura tindria unes conseqüències molt negatives per a la qualitat del sistema educatiu. En l’actualitat el 23% del professorat és interí.

• A més de les conseqüències negatives en tot el sector públic, ja que la llei de pressupostos afecta tota la interinitat.

REIVINDIQUEM:

CGT EN DEFENSA DE L’ESTABILITAT DEL PROFESSORAT INTERÍ

• Estabilitat del professorat interí. Els i les que hi són, es queden.

Garantia d’estabilitat laboral indefinida, entesa com a vacant informatitzada.

• Evitar la precarietat que suposa la rotació o intercanvi d’uns treballadors per uns altres.

• No a la rotació de treballadores i treballadors.

Urgent creació de nous llocs de treball a tot el sector públic.

Dignificar les condicions laborals de les persones interines, que ara mateix representen més d’una cinquena part del professorat.

• Reconeixement del temps de servei com a funcionari/a interí/na per al concurs de trasllats un cop adquirida la condició de funcionari/a de carrera, així com els mèrits corresponents a la tasca realitzada en centres de difícil exercici i/o de compensació educativa .

• Mateixa oportunitat a la conciliació de la vida personal i laboral que el professorat funcionari de carrera.

• Taxa de reposició que asseguri tota l’estabilitat del cos docent.

PROPOSEM:

• Començar una campanya d’informació i conscienciació de tot el personal interí afectat i a tota la ciutadania en general per poder aturar aquesta mesura i evitar que arribi a implantar-se.

• Organitzar mobilitzacions, des de qualsevol lloc del país, i difondre aquest rebuig i repulsa perquè les conseqüències d’aquesta mesura seran caòtiques per a moltes persones treballadores i per a la qualitat educativa. És fonamental que la resposta sigui massiva.