[CGT Laborals] Mesa tècnica de llars d’infants

Reunides el Comitè Intercentres (C.I.) i representants del Departament a la mesa de negociació del 27 de setembre del 2023 on s’aborden els temes següents sobre de les Llars d’infants. 

1. PLANTILLES LLARS D‘INFANTS 

S’exposa des del CI que els criteris d’assignació d’EDU amb el nombre de grups i la manera com es fa ara, està més que obsolet a causa de les necessitats actuals que es deriven a les nostres llars d’infants. S’exposen alternatives per a poder cobrir les demandes de personal de les nostres llars com baixada de ràtio (5,8,15), parella educativa o codocència (no faria falta baixar la ràtio) o el cada tres EDU una de més, com consta al Decret del 2006. El Departament es compromet a estudiar-ho. 

2. NETEJA LLARS D‘INFANTS 

La Sra. Franco exposa que s’estan identificant les superfícies (m²) reals de les llars, tenint en compte les zones exteriors: patis, terrasses, etc. Actualment, no es tenen en compte. Des del CI considerem aquestes 

zones espais vitals per al desenvolupament dels infants, ,i per tant, exposem que s’hauria d’ajustar l’assignació del nombre de netejadors/es acord amb la superfície real de cada llar. S’acorda estudiar i buscar els criteris per a garantir un adequat servei de neteja i en l’agilització en les substitucions d’aquest personal. 

3. ALTRES TEMES 

S’exposa la reducció horària per majors de 55. NEE i BORSA es treballaran a les meses tècniques durant el mes d’octubre i novembre.