CGT Lluitem per l’escola inclusiva real i amb els recursos necessaris

El Personal d’Atenció Educativa com a treballadores del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, volem manifestar que som un personal imprescindible per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques i que aportem un gran valor als centres educatius per la nostra experiència dins els principis: d’inclusió, normalització, escola per a tots, sectorització de serveis i atenció personalitzada. Juntament amb tot el personal docent del centre, treballem per avançar en l’objectiu de fer possible una educació per a totes i tots en el marc d’un sistema educatiu inclusiu, tal com es desplega en el Decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. 

Aquest dimarts 10 d’octubre, famílies, nens i nenes i joves amb necessitats educatives especials, van convocar una concentració davant de les oficines del Departament d’Educació a Barcelona i CGT hi érem presents per lluitar i reivindicar una escola inclusiva real i de qualitat.

Si volem apostar per l’escola inclusiva i el dret a l’educació amb igualtat d’oportunitats per a tot l’alumnat cal apostar per la no externalització dels serveis públics que permeti la inclusió real de l’alumnat a tots els espais educatius. 

 Des de CGT Laborals Ensenyament exigim:

  • Internalització de les vetlladores.
  • Augment de les places PAE per cobrir les necessitats de tots els centres i alumnat. (Mínim un equip PAE a cada centre educatiu)
  • Augment de la dotació d’Auxiliars d’Educació Especial (AEE) a tots els centres educatius.
  • Augment d’Educadores d’Educació Especial (EEE), de Mestres d’Educació Especial i de Professorat d’Orientació Educativa
  • Cobriment de les NEE a les llars d’infants amb professionals qualificats.
  • Crear la figura de l’enfermera escolar pels infants que ho necessitin. 
  • Formació del professorat i del personal d’atenció educativa per promocionar oportunitats de creixement col·lectiu i per desenvolupar projectes educatius compartits.
  • Reducció de ràtios.

Cal lluitar per no perdre els recursos mal gestionats per les empreses externes, ja que el que aconsegueixen és precaritzar els llocs de treball i no cobrir les necessitats reals, i així, poder evitar situacions com les que ens estem trobant a diferents centres educatius:

– El no cobriment de les vetlladores quan hi han baixes laborals.

– Centres on se’ls han assignat hores de vetlladores i encara no ha arribat el professional.

Hem de recordar que existeix la figura de l’Auxiliar d’Educació Especial (AEE), que és Personal d’Atenció Educativa (PAE) propi del Departament d’Educació, així doncs, exigim que aquest tipus de servei el deixi de gestionar empreses externes i passi a ser gestionat pel Departament d’Educació.