Claustres de centres que es posicionen contra la darrera versió del Departament de les hores extres

IES Dr Trueta. El Prat de Llobregat. Centre PAC i hem votat amb una sola abstenció la negativa a les mesures i la nostre decisió de no fer hores extres.

CEIP Acàcies. Barcelona. El Claustre del CEIP ACÀCIES, reunit en el dia d’avui, comunica que rebutja de ple les mesures que el Departament vol aplicar i que suposen una reducció de les actuals plantilles

El claustre de l’IES Salvador Seguí va rebutjar aplicar les mesures
proposades pel departament d’educació. El claustre va voler que quedés manifest el seu rebuig i es va votar si ens acollíem a les mesures o no. De 96 professors assistents, 94
van votar no i 2 es van abstenir.

CEIP Sant Cosme i Sant Damià. El Prat de Llobregat. Amb una sola abstenció, el claustre es va posicionar contra les mesures proposades.

El professorat de l’IES Sant Josep de Calassanç de Barcelona reunit en claustre el dia 27 de maig de 2009 ha decidit posicionar-se en contre de les mesures d’hores extres proposades pel Departament, amb una votació que ha donat el següent resultat: 35 vots en contra; 0 vots a favor; 1 abstenció

El claustre del Ceip Les Arenes de Terrassa, es va reunir per a parlar de la darrera proposta del Departament per als centres amb Pla d’Autonomia de Centres. Per unanimitat, vam rebutjar acollir-nos a cap de les dues propostes.

El claustre extraordinari del divendres 22 de maig de 2009 de l’IES Santa Eulàlia de Terrassa va resoldre posicionar-se en contra de les mesures amb un resultat de: 0 vots a favor, 1 abstenció i la resta en contra