Comunicat conjunt sobre el decret de mínims

DAVANT L’OPINIÓ PÚBLICA I LA COMUNITAT EDUCATIVA

L’ABUSIVA ORDRE DE SERVEIS MÍNIMS CONTRA LA VAGA DE L’ENSENYAMENT DEL 14F POSA EN GREU RISC L’ALUMNAT

Els sindicats convocants de la vaga del 14 de febrer a l’ensenyament de Catalunya, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT, UGT i USTEC.STEs,

DENUNCIEM:

1. Que l’ordre de 12 de febrer de 2008 mitjançant la qual la conselleria de Treball de la Generalitat de Catalunya estableix els serveis essencials i mínims per als centres escolars, durant la vaga del pròxim 14 de febrer, vulnera greument el dret fonamental de vaga protegit constitucionalment en l’article 28 de la constitució.

2. Així mateix, és contrari a la reiterada doctrina del Tribunal Constitucional en la matèria, donat que els serveis essencials han de ser proporcionats, dirigits a garantir la seguretat i els drets fonamentals de la comunitat, i ser motivats per l’interès general, i en cap manera poden suposar una actuació governativa contra el lliure exercici del dret de vaga.

3. L’ordre de serveis mínims per als centres escolars és absolutament desproporcionada i abusiva, i contrària als precedents en anteriors convocatòries de vaga en el sector. Considerem que s’actua de mala fe, perquè al comunicar-ho a darrera hora solament introdueix confusió i és un intent de trencar la vaga.

4. La consellera de Treball, senyora Mar Serna, la formació jurídica de la qual és pública, és coneixedora dels continguts abusius de l’ordre i del seu caràcter instrumental contra la vaga, el què constitueix un clar indici de l’existència d’una conducta de prevaricació.

5. El conseller Maragall utilitza les famílies i alumnes contra el dret de vaga dels professionals de l’educació i per tant el fem responsable dels incidents que es puguin produir a conseqüència d’aquests serveis mínims.

6. L’ordre de serveis al crear la falsa imatge de què les famílies tindran la suficient atenció no educativa per a l’alumnat en els centres, crea una situació de risc cert per als nens i nenes. És recomanable per a les famílies una conducta responsable i no portar els nens i nenes als centres escolars el dia de vaga.

En atenció a l’anterior, els sindicats convocants de la vaga del dia 14 de febrer, a més de recórrer la pròpia ordre pel seu caràcter abusiu i conscientment anticonstitucional, estudiem les accions penals pertinents contra la consellera de Treball, en raó de la situació de risc que ha creat.
Aquesta agressió ens ha de servir per enfortir encara més la participació en la vaga i l’assistència a les diferents mobilitzacions convocades.

Barcelona, 13 de febrer de 2008