COMUNICAT DAVANT LA PUBLICACIÓ DELS RESULTATS DE LES PROVES DE 4t d’ESO

La Consellera Rigau ha de reconèixer els bons resultats de l’ensenyament públic català (com se’n desprèn d’altres estudis anteriors) i el seu paper fonamental en l’equitat del sistema escolar català. Són els centres públics els que escolaritzen els alumnes amb condicions socioeconòmiques més desafavorides, són els centres públics els que contribueixen de manera decisiva a la cohesió social i a la democratització de l’accés a la cultura, als valors i als aprenentatges…

És l’ensenyament públic el que malgrat les retallades de plantilles i de dotacions, les dificultats en la cobertura de les substitucions i de portar a la pràctica el tractament de la diversitat, l’augment de la càrrega lectiva, de les ràtios d’alumnes… obté els millors resultats.

I, la Consellera ho paga reduint línies i tancant centres públics, no donant solució a les substitucions de professorat, ni a les beques de menjador, ni als programes de millora…reduint novament els salaris i les plantilles.

Curiosa política educativa si no fos perquè respon a un pla premeditat per escanyar l’ensenyament públic.

Ara més que mai: continuem lluitant per la pública, matriculem els nostres fills i filles a la pública, defensem l’ensenyament públic!

Barcelona, 21 de març de 2013

CGT Ensenyament

Comunicat en pdf

Avaluació de les proves de 4t d’ESO