Comunicat de la CGT. Reunió del 26.11.20 sobre oposicions i categoria bressol

L’administració proposa un sol tipus d’oposició a categoria C1 per tothom

Des de la CGT volem que les treballadores de bressol s’estabilitzin, però amb les condicions més dignes i, a la vegada, proporcionals a la seva feina. Per tant seguim amb la nostra proposta inicial, seguint els acords de les assemblees de treballadores del curs passat, que l’ajuntament i els sindicats treballin de la mà perquè a qui pertoqui desenvolupi la categoria B funcionarial.
Des de CGT tenim molt clar que no acceptem les oposicions a C1. Perquè no ens correspon i, a més a més, perquè pensem que des de la vessant professional, social i econòmica també en sortirem perjudicades atès que va en contra del que portem molt de temps reivindicant: que l’etapa bressol sigui reconeguda com una etapa educativa. 
A més a més, en cap cas s’hauria de convocar una oposició que reconegui una categoria inferior a la que correspon d’acord amb les exigències de l’article 11 del Decret 282/2006 sobre els requisits dels centres de primer cicle d’educació infantil. S’ha de tenir en compte que la categoria C1 és per desenvolupar tasques d’auxiliar i la base salarial sempre serà la de C1 mai la de B o A2, tot i que ofereixin complements salarials, el sou base serà el d’una auxiliar.
Tampoc acceptem que la creació de la nova categoria funcionarial vagi lligada a extingir la categoria d’Educadora d’Escola Bressol emmarcada en el subgrup A2. 
A banda, la CGT també plantejem diferents possibilitats que hauran de ser refrendades amb les treballadores:
-Fer una oposició amb dos itineraris per les titulacions que determina la llei i que corresponen a les categories B i A2. 
-Concurs d’oposició a categoria B per a tothom, amb possibilitat que totes les professionals amb el grau de magisteri o equivalent es puguin promocionar dins les escoles en no més de dos anys.
-Respecte a les 70 persones que s’ha anomenat que tenen una titulació obsoleta que correspon al C1,  segons els nostres assesors legals si hi hagués una bona disposició per part de l’ajuntament segurament es podria convalidar la seva titulació per assimilar-les a la titulació de formació professional de grau superior i així possibilitar que també puguin participar al concurs d’oposició de categoria B. I si la convalidació no fos possible es creu que es podria demanar l’habilitació degut als anys que porten exercint aquesta feina. 
-Que les educadores d’escola bressol puguin promocionar-se dins les escoles fent justícia a la seva professió i titulació.
Des de la CGT ens sentim molt decebudes i menyspreuades per l’ajuntament de Barcelona, que engega campanyes de màrqueting respecte la importància de l’educació per una banda i la lluita contra la discriminació per motius de gènere per l’altre i a la rereguardia sembla que vulgui degradar la tasca educativa d’un col·lectiu altament feminitzat. 

Però el col·lectiu bressol hem treballat molt en aquesta qüestió, fent assemblees, concentracions i assessorant-nos legalment per diferents vies, i ho continuarem fent.