Comunicat de l’assemblea de docents del 27 de setembre

El coŀlectiu de docents, reunit el 27 de setembre al CFA Paulo Freire en assemblea de treballadors i treballadores per iniciativa de la Coordinadora Interzones, valora positivament les jornades de vaga i lluita (12, 13, 19, 26 i 27 de setembre) pel que fa la reactivació i mobilització de les zones, així com la dinamització de les diverses accions i la repercussió obtinguda en els mitjans de comunicació.
És ben cert que el nombre de vaguistes no ha estat elevat, en som ben conscients, però s’ha encetat un procés de lluita que potencia i dóna veu a les zones, que genera debat, que crida a l’organització assembleària. I és que creiem que la recuperació dels drets laborals s’obtindrà a partir de la unitat d’acció del nostre col•lectiu. Per això, instem a tots els docents a treballar en les assemblees de professorat i de centre per enfortir cadascuna de les zones i teixir una densa i sòlida xarxa que permetrà un treball coordinat i cohesionat a través de la Coordinadora Interzones.
Així doncs, i malgrat els entrebancs que hem trobat i trobarem, no aturem la nostra actitud de combat davant les dures agressions que pateix l’ensenyament públic. Per això, i perquè respectem i valorem allò que les zones volen i manifesten, ratifiquem els tres punts bàsics de lluita: aturar l’acomiadament del professorat interí, cobrir les substitucions des del primer dia amb el 100% del sou, establir un calendari de negociacions i exigir un tracte digne a tota la comunitat educativa; però posposem la decisió de seguir amb la vaga indefinida discontínua, que es valora convenient continuar en una data per a determinar durant el mes de novembre, si així ho consideren les zones. Tanmateix, s’ha decidit establir un calendari de lluita per un període de sis mesos per tal de fer evident que aquest és un procés en marxa, que no s’atura i que està disposat a seguir plantant cara.
Per altra banda, i per consolidar definitivament aquest projecte, es recolzarà i participarà en aquells moviments que defensin un sistema educatiu públic i de qualitat. D’aquesta manera, creiem que cal sumar esforços, recursos i energies per estendre la lluita social arreu del territori, i per això, hi ha la voluntat ferma d’impulsar una mobilització durant el mes d’octubre amb les entitats socials que ens han mostrat suport.
Finalment, volem agrair el suport rebut per les diverses organitzacions, entitats, assemblees, Casals, col•lectius que han ajudat a estendre el nostre missatge i que han facilitat, amb l’ajuda econòmica, la producció i difusió de material per tal de generar un fons de resistència.

Lluitant també eduquem!

Comunicat. Clica aquí