[Comunicat Laborals] Nova sentència de fixesa per a les treballadores TEEI i l’oferta d’ocupació pública d’estabilització

El dimarts 24 de maig vam rebre la notícia que la magistrada Rosa Milán del Jutjat del Social número 20 de Barcelona, declarava que la relació laboral que vincula a les vint-i-dues tècniques d’educació infantil demandants amb el departament d’educació, és de personal laboral indefinit i fixe amb les diferents antiguitats. És la tercera sentència de fixesa que l’advocat Pau Albert Martí aconsegueix per a aquest col·lectiu. I demostra que és de justícia sancionar l’abús que el departament d’educació ha comès amb les treballadores que s’han atrevit a denunciar-ho. A més, d’esdevenir un mal de cap que el departament, liderat pel conseller Cambray, haurà de fer front en els pròxims mesos.

Tanmateix, aquell dia es va publicar l’ACORD GOV/105/2022, de 24 de maig, pel qual s’aprova l’Oferta d’Ocupació Pública d’Estabilització d’Ocupació Temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, on es publicita l‘accés de 470 places TEEI per la via del concurs de mèrits. Una gran notícia que permetrà l’estabilització de gairebé tot el personal TEEI. Aquesta oferta d’ocupació pública d’estabilització excepcional, ha estat gràcies a la lluita de les diferents plataformes que ens vam unir per reivindicar una estabilització real dels col·lectius en abús de la temporalitat.

Les reivindicacions i mobilitzacions constants van donar visibilitat a una situació d’abús i precarietat insostenible i han forçat a un govern passiu, a dur a terme aquests processos d’estabilització. Sense aquesta lluita contínua aquests processos haurien esdevingut oposicions tradicionals amb exàmens obsolets i eliminatoris. Des de l’inici vam exigir que l’accés a la funció pública fos a través de concurs de mèrits per donar compliment al qual Europa recomanava als seus estats membres, per a facilitar l’estabilitat de les interines en abús de la contractació temporal. Tant per part del Govern com del Departament d’Educació sempre ens vam trobar amb la mateixa resposta, que l’única via era el concurs oposició de torn lliure i amb fases eliminatòries. Tot i les negatives constants no vam desistir en la reclamació de la paralització dels processos d’oposició, ja que, la sentència del 19 de març del TJUE ja afirmava que aquests no eren la solució a l’incompliment de la Directiva Europea 1999/70/CE.

Ara la possibilitat de concurs de mèrits i oposicions no eliminatòries ha esdevingut una realitat. I tot, gràcies a les mobilitzacions i la pressió exercides pels col·lectius que ens hem organitzat en aquesta lluita comuna.

Malauradament, l’oferta de places per a l’estabilització d’ocupació, amb un sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits ens porta a fer una lectura menys positiva per als altres col·lectius PAE. L’oferta publicada és insuficient i no dóna compliment al DECRET 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Perquè no garanteix l’estabilització del personal d’atenció educativa (EEE, AEE, TIS, i ES) necessari per a atendre a TOT l’alumnat de l’escola pública catalana. A més de no valorar el manteniment d’un potencial humà amb una gran experiència. Per això l’oferta és totalment insuficient i cal continuar fent pressió a l’administració perquè és indispensable augmentar aquest Personal d’Atenció Educativa i implementar, com a mínim, una treballadora de cada una de les categories a tots els centres de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya.

Continuarem exigint al departament d’educació que no ens menyspreï i no deixarem de reclamar l’augment de recursos i l’increment del Personal d’Atenció Educativa per aconseguir UNA ESCOLA PÚBLICA INCLUSIVA DE QUALITAT!

Laborals CGT Ensenyament