[Comunicat] Oposicions suspeses

CGT Ensenyament felicitem la Plataforma d’Interines Docents per tot el treball realitzat i la constància davant d’aquesta lluita que concerneix milers de companyes i companys. És una molt bona notícia i cal continuar pressionant per a poder garantir l’estabilitat del personal interí i laboral en abús de temporalitat, paralitzant la convocatòria fins que es resolgui la situació de frau de Llei.

El procés ha estat el següent:

– El 3 de febrer de 2021 el Departament d’Educació va fer pública una convocatòria d’oposicions per al cos de mestres i professorat de Formació Professional (de secundària i professorat tècnic, PT).

– En conèixer que es convocava un número de 3.000 places, es va constatar que milers de docents que porten anys treballant, sofrint abús de temporalitat i frau de llei (més de 3 anys ocupant vacants), podien ser desplaçades i desplaçats. Companyes i companys que amb la seva pràctica han demostrat la seva alta competència docent, complint de sobres en ocupar les places amb els principis exigits de mèrit, capacitat i igualtat (en molts casos amb oposicions aprovades).

– La Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDO), en conèixer que la convocatòria d’oposicions infringia la Directiva 99/70/CE, conforme a la jurisprudència europea de l’Acord marc sobre el treball de durada determinada, va animar que s’interposés recurs de Reposició de manera individual. Havia de temps fins al 3 de març de 2021. El Departament d’Educació no ha informat que quedaven suspeses les oposicions fins el 7 de maig, sense, prèviament, haver donat resposta oficial a les persones que havien recorregut. A més, ha publicat una llista provisional d’aspirants que és nul·la, en estar el procés suspès.

– El Sindicat d’Ensenyament de CGT Barcelona ha donat el seu suport a la Plataforma d’Interines Docents de Catalunya (PINDO) des del primer moment, fins i tot, interposant un recurs contenciós administratiu d’impugnació d’aquesta convocatòria d’oposicions davant la sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta acció ha contribuït a donar força a la petició de paralització del procés.

Entenem que aquesta via jurídica s’ha de reforçar amb accions de lluita contundents i, per tant, convoquem VAGA el proper 27 de maig a tot el personal que treballem al Departament d’Educació.

 #QualitatEducacióPública    #LesQueHiSomEnsQuedem   #EstabilitatInterines  #VagaEducació27maig