[Comunicat PINDOC] En defensa de l’escola pública i de les treballadores i treballadors temporals

Ara com ara, ja és MÉS QUE evident QUE HI HA la clara intenció de controlar i desmantellar l’Educació Pública Catalana. A l’etapa obligatòria i a la postobligatòria; les persones més perjudicades: l’alumnat i les persones treballadores.

No ens ve de nou. Fa anys que succeeix. Des del 2008, i amb una intenció clara de retallar i privatitzar els serveis públics, ES PRETÉN passar diners públics a empreses privades. Així és el cas de les escoles concertades que han augmentat els seus ingressos en detriment de les públiques en els darrers anys; o és el cas del decret de plantilles, que ha perpetrat la submissió de milers de docents i la temporalitat del 50% de les docents on el 35% som interines amb més de 3 anys amb vacant i patim un Frau de Llei per Abús de Temporalitat que ja han reconegut totes les institucions. A més a més patim fa anys un decret de direccions que posa a dit als equips directius (i així les inspeccions ho controlen tot) i ha tret tota la participació i visió crítica als claustres….

I a tot això cal afegir-hi que es tanquen grups i escoles públiques abans que concertades (a Catalunya tenim el tercer percentatge més alt de concertades d’Europa); es privatitzen serveis, com per exemple la contractació de vetlladores i atencions domiciliàries per agents externs; es tanquen les aules d’acollida i es permet la segregació escolar que ja és enquistada i una vergonyosa XACRA per Catalunya.  

La perversió de l’exigència del 25% de llengua castellana als centres com a una altra imposició i la manca de recursos per a la immersió lingüística és un altre afegit del despropòsit de l’ensenyament del Departament d’educació i del govern català, a qui se li està girant en contra tot plegat.  

El problema, d’ara i de sempre, és la manca d’inversió i les retallades als centres públics. UNA ALTRA CORTINA DE FUM PER AMAGAR EL PROBLEMA REAL és aquesta pantomima d’iniciar l’escola UNA SETMANA abans, com si amb uns dies més es resolgués tot. O els canvis curriculars per tornar a ENTRETENIR a treballadores que ens trobem dins d’una Doctrina del Shock, on no tenen prou hores per a exercir de forma digna la seva feina, canviant els criteris i les directrius continuadament. 

Imposant de forma unilateral i des d’un sol partit polític, tan sols s’aconsegueix precaritzar i abaixar encara més el nivell de l’escola pública catalana, eternitzar el problema, i vexar de forma continuada una feina tan important i tant vocacional com ha de ser la tasca docent. 

Com voleu que, amb la manca d’estabilitat i el patiment de desenes de milers de nosaltres (al voltant del 35% de la plantilla docent i PAS de Catalunya), que sabem del cert que podem perdre la nostra feina en unes oposicions (que suposen un ERO encobert) que arriben fora de temps i sense uns criteris de garantia d’estabilització de la plantilla actual, ens plantegem desenvolupar amb calma la nostra tasca professional? DEIXEU-NOS TREBALLAR AMB DIGNITAT I EN PAU D’UNA VEGADA! DOTEU DELS RECURSOS NECESSARIS A L’ESCOLA PÚBLICA CATALANA,

COM ES MEREIXEN ELS NOSTRES INFANTS I JOVES! AIXÍ COM LES PERSONES QUE HI TREBALLEM!  

EXIGIM, PERQUÈ JA ÉS RECONEGUT A TOTES LES INSTÀNCIES, L’ESTABILITZACIÓ REAL DE TOTES LES TREBALLADORES TEMPORALS QUE HAN PATIT ABÚS DE TEMPORALITAT PER NEGLIGÈNCIA DE POLÍTICS I ADMINISTRACIONS!! 

Val a dir també que darrerament s’està creant un relat “a mida” sobre l’escola pública que és insostenible i pervers: “no és suficient el que s’ensenya a les escoles i als instituts, no s’arriba a educar suficientment l’alumnat i calen altres estratègies i formacions”… I aquí tenim l’AVANÇ NEOLIBERAL AGRESSIU que permetrà l’entrada d’empreses privades a les extraescolars pagades amb diners públics, perquè es convalidaran assignatures als instituts si fas extraescolars i a primària comptaran a la nota de l’escola, obrint la porta a contractar molt menys professorat i engrandint la diferència de recursos entre famílies. 

JA N’HI HA PROU dels ATACS a L’ESCOLA PÚBLICA PER PART del PROPI Departament d’Educació, que hauria de ser el màxim interessat a defensar les seves treballadores. Ja n’hi ha prou de polítiques retalladores del govern català. Exigim, pel bé de les i els alumnes de Catalunya, pels drets laborals i per la dignitat de totes les treballadores dels centres educatius, així com en defensa de l’escola pública catalana i la seva llengua: 

– Estabilitat immediata per a totes les treballadores temporals del Departament d’Educació i docents interines que es troben en Frau de Llei per Abús de Temporalitat. 

– Aturada immediata de les modificacions curriculars amb debats reals, legítims i vàlids de docents. 

– Tornar a obrir TOTES les Aules d’Acollida a TOTS els centres. 

– Derogació immediata del Decret de Plantilles. Fora els Perfils Formatius de docents. – Derogació del Decret de direccions que permet escollir per part de les inspeccions als equips directius, totalment a dit. 

– Que les reduccions d’⅓ es substitueixin amb ½ jornada. 

– Consolidar i blindar la llengua catalana com a llengua vehicular amb recursos necessaris com aules d’acollida i formació contínua en el marc laboral per al professorat”. – Que el 1r estadi torni a ser als 6 anys. 

– Retornar a l’horari lectiu de 23/18 hores (primària/secundària). 

– Equiparació salarial i de cossos docents. 

– Reconeixeu, ja d’una vegada, i dignifiqueu PÚBLICAMENT tots els centres educatius públics catalans i la gran tasca que es realitza en ells, així com a tot el conjunt de treballadores que ho fan possible. 

– Internalització i augment de vetlladores, TEEIs, Auxiliars Administratives i Conserges, com a personal essencial de l’educació pública. 

– Cap tancament d’aula ni centre als centres públics d’educació. 

JA NO PODEM MÉS, DEIXEU-NOS TREBALLAR TRANQUIl·LES, AMB DIGNITAT! OCUPEU-VOS D’ARREGLAR TOT EL QUE ESTEU DESTRUINT!!!!  

COMENCEM LES ACCIONS. ESCOLTEU A LES TREBALLADORES DE LES ESCOLES PÚBLIQUES O EL 19 D’ABRIL NO TORNAREM A LA FEINA.