Comunicat conjunt de sindicats d’estudiants i treballadores de l’educació envers les irregularitats en les pràctiques a l’Institut de l’Ebre

Davant les irregularitats en les pràctiques de formació professional (FP) a l’Institut de l’Ebre, que dona per provades la Inspecció de Treball, els sindicats sotasignats considerem que:

  • L’Administració educativa, inclosa la Inspecció, han d’assumir les seues responsabilitats, en tant que, segons el mateix Servei Territorial, feia anys que es donaven aquestes irregularitats al centre.
  • Aquest és un cas paradigmàtic de les implicacions que pot arribar a tenir la implementació de l’FP Dual universal sense recursos ni acompanyament. Un cop més, estem davant d’una altra mesura que el Departament d’Educació pretén desplegar de manera improvisada, sense dotar els centres dels recursos necessaris i sense consensuar-ne l’aplicació amb els docents d’FP que l’han de dur a terme. 
  • La posada en marxa de la Dual universal suposarà un augment de les hores de pràctiques sense precedents i, en conseqüència, una reducció de les hores lectives substancial. Això revertirà en una menor formació de l’alumnat, alhora que incrementarà el risc de convertir-lo en mà d’obra precaritzada, obedient i acrítica. 
  • La Dual universal seguirà aprofundint en la privatització encoberta de l’FP perquè reduirà el nombre de docents, augmentarà les tasques administratives més pròpies d’una agència de col·locació que d’un professor, sotmetrà les polítiques educatives als interessos del mercat laboral i deixarà la formació dels alumnes en mans de l’empresa privada, sostraient-los el seu dret a rebre una formació digna, integral i crítica. 
  • Per tot el descrit, exigim al departament que consensue amb els docents d’FP la implementació de la Dual universal i dote l’FP dels recursos suficients per assolir una millora integral. Exigim al departament que done solució als principals problemes de l’FP catalana, com l’estructural falta de places i les mancances de docents a moltes especialitats.
  • Aquest és un cas més del mal ús que fan algunes direccions dels decrets de plantilles, d’autonomia de centres i de direccions, que han obert la porta al nepotisme als centres educatius. La imposició d’aquests decrets cerca l’establiment d’un model de gestió privada dintre de la funció pública docent de Catalunya. Estan pensats per apartar les direccions dels claustres, tot convertint-les en caps de personal, talment com en una empresa privada, sembrant la divisió entre el professorat i fomentant la submissió als dictats del departament. Anys enrere, era el claustre que triava la direcció, ara és la direcció la que tria a dit al claustre. En definitiva, aquests decrets han abolit la democràcia als centres educatius. Per tot l’esmentat, exigim al departament la derogació dels tres decrets més lesius de la LEC.
  • Defensem que la millor opció quant a la configuració del nou equip directiu seria la renovació completa, amb el màxim suport del Claustre, per tal de transmetre a la comunitat educativa i a la societat que, a l’Institut de l’Ebre, s’obri una nova etapa en què es prioritzen els criteris de transparència i legalitat en totes les  activitats que impliquen pràctiques i contractacions de l’alumnat.

Per concloure, volem manifestar el nostre suport al claustre de l’Institut de l’Ebre, que ha treballat per fer del centre una referència al territori.