Concurs de trasllats 16-17 (del 8 al 28 de novembre)

El Departament d’Ensenyament anuncia la convocatòria de concurs de trasllats, adreçada al personal funcionari, per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, a les escoles, als instituts, als instituts escola, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.

[Resum Concurs de trasllats 2016 Esquerda]

Web del departament

Mapa Escolar

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs serà del 8 al 28 de novembre de 2016, inclusivament.

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre de 2016
  • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: gener de 2017
  • Publicació de la llista amb l’adjudicació provisional: març de 2017
  • Publicació de la llista amb l’adjudicació definitiva: maig de 2017

Normativa general del concurs de trasllat

concurs_de_trasllat_primaria.pdfPrimària

RESOLUCIÓ ENS/2292/2016, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l’ESO en instituts i instituts escola.

concurs_de_trasllats_secundaria.pdfSecundària

RESOLUCIÓ ENS/2293/2016, d’11 d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d’Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d’ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d’idiomes i a les escoles d’art i superiors de disseny.