Condemnat Xavier Pubill (Monserveis) a un any i sis mesos per explotació laboral

L’Audiència provincial de Barcelona va considerar el passat 2 de novembre provats els fets denunciats pel nostre sindicat i va condemnar a Xavier Pubill Cunill —que va reconèixer els fets—. Xavier Pubill Cunill va ser condemnat com autor d’un delicte contra els drets de les treballadores a la pena d’1 any i 6 mesos de presó, 1.800 euros de multa i la inhabilitació per l’exercici com empresari durant el temps que dura la pena. Tanmateix, al tractar-se d’una condemna inferior a dos anys l’empresari no haurà d’entrar a presó.

Els fets es remunten a 2018 quan arran d’una denuncia del nostre sindicat a Inspecció de Treball es van poder demostrar les pràctiques d’explotació laboral a les que sotmetia Monserveis i concretament el seu gerent a desenes de treballadores en situació irregular. En aquest sentit, Inspecció va poder demostrar que 52 treballadores no estaven donades d’alta a la seguretat social, 30 de les quals estaven en situació irregular. L’empresa era gestionada per Xavier Pubill, amb el seu soci Eduardo Flores.

Les condicions d’explotació a les que sotmetia a les seves treballadores, majoritàriament dones ratllaven l’esclavisme servint-se de la situació que provoca la llei d’estrangeria l’empresa contractava dones en situació irregular que tenia treballant 6 dies a la setmana per uns salaris irrisoris. No es respectava cap dels drets laborals més elementals. Això va motivar que moltes d’aquestes dones s’afiliessin al sindicat i decidissin lluitar contra aquesta situació. Per això, vam constituir una secció sindical dins l’empresa, conformada per companyes en situació irregular i d’altres amb permís de treball. Vam interposar desenes de denuncies als jutjats socials i a inspecció de treball, vam fer desenes de concentracions i molta denúncia pública. Gràcies a això desenes de les treballadores en situació irregular van poder obtenir els papers i van poder cobrar indemnitzacions de FOGASA.

Tanmateix no podem dir que estiguem contents amb el resultat del judici doncs la sentència és la constatació de que mantenir en situació d’explotació a desenes de persones durant anys surt realment molt barat. És clar que la tipificació dels delictes té un clar biaix de classe pel que difícilment podem trobar justícia als tribunals burgesos.

Hem comunicat la sentència a l’autoritat laboral demanant que executin el cobrament dels 750.000 euros de multa que van posar a l’empresa i investiguin el tancament de Solubages (Monserveis) amb l’ajuda de Lluís Galleguet (UGT) que va posar Eva Serrat dona de Xavier Pubill de delegada sindical per facilitar el tancament i posteriorment el tancament de Cuidomus (empresa que es quedava amb Solubages), maniobres destinades a esquivar el pagament de la multa. Actualment segueixen operant sota la marca d’Unicuida.