Mesa General Ajuntament de Bcn sobre processos selectius del CEB. Reclamem tractar els altres temes pendents de fa temps. 

Es convoca a mesa general pel 28 de novembre per tractar un punt: 

Ordre del dia: 

• Processos Selectius CEB

En aquesta reunió es parla de l’oferta pública aprovada el 2022, l’anomenada “oposició ordinària”

Prèvies

Parla la presidenta de la Junta de personal en nom de tots els sindicats.

La setmana passada A. Batlle ens va reunir per parlar de les retallades i ens va comentar que aquesta setmana ens convocaria per parlar d’una possible sortida per les retallades en els triennis i el premi d’antiguitat. Els sindicats volem saber si aquesta setmana se’ns convocarà. 

RH Ajuntament respon que no tenen data encara, però pot ser que si o que no ens trobem aquesta setmana. 

La CGT preguntem per l’aportació de 110€ que apareix a la nòmina al pla de pensions

RH de l’Ajunt. respon que aquesta aportació és de 800.000€ anuals i està aprovada per l’Ajuntament al nou conveni. 

També comencem a enumerar els temes pendents de fa molt de temps com la normativa de borses, els criteris de confecció de plantilles, la integració dels PT a PS, les places als CRP’s i un llarg etcetera. 

Ens aturen per comentar-ho al final de la reunió. 

Processos selectius

CALENDARI

Atenció! Aquest apartat són previsions. 

L’administració aporta un document amb una proposta de calendari que situa dos convocatòries diferents: 

– Per categories docents, per una banda, amb la realització de la primera prova entre gener i juny del 24; 

– Per professorat de grau i PAE per una altra i més tard, amb la realització de la primera prova entre juliol i desembre del 24. 

La part social diu que el personal està molt enfadat, hi ha una discriminació amb relació a la resta de la plantilla de l’Ajuntament. S’esmenta l’Acord de la Mesa General en matèria dels processos de consolidació (concurs de mèrits, oferta estabilització), oferta pública i promoció interna 

(VEGEU comunicat de CGT Ajuntament sobre l’acord)

Es demana que totes les categories es facin a la vegada. 

La CGT també diem que el calendari ens sembla precipitat i que dependrà de les bases i del temps de preparació que necessitarà la gent, però cal que tinguin la informació quan abans.

L’administració es compromet a enviar una nova proposta de calendari 

BASES DOCENTS

Atenció! tota la informació respecte les bases és verbal, estem esperant rebre l’esborrany. 

RH CEB diu que el consorci sempre ha volgut fer servir les bases que ha fet servir el Dept. d’Educació. S’ha fet una excepció al procés d’estabilització. Per l’oposició ordinària el CEB ha partit d’un model de bases del Dpt d’educació. Sobre aquesta base han incorporat elements de l’ajuntament.

Fase d’oposició 

3 proves:

  • ✅Prova pràctica tipus test amb un temari limitat de 10 temes per A1 i 8 temes per A2 i que les errades no descompten.
  • S’elimina el desenvolupament d’un tema.
  • ✅Programació que ha d’integrar d’alguna manera el temari tradicional de cada especialitat docent
  • ✅Defensa d’una unitat didàctica. 

No són eliminatòries. Caldria aprovar el conjunt de proves amb un 5 per passar a la fase de concurs

Fase de concurs de mèrits

Experiència laboral a un centre públic (‼️)

Formació

Altres mèrits

La ponderació total sembla que seria 60% de la fase d’oposició i 40% de la fase de concurs. 

La part social per unanimitat ens oposem que compti l’experiència igual en qualsevol centre públic i reclamem que compti molt més l’experiència en un centre municipal. 

La CGT recordem que la gent que s’haurà d’examinar d’aquesta oposició són els més damnificats per aquests processos perquè ja estan en abús de temporalitat de 5 anys (des del 2018 al 2023) i hauran de passar un procés amb gran incertesa. Cal protegir el personal propi. 

La CGT també demanem que hi hagi un concurs de trasllats on s’incloguin les places ofertades a aquest procés, tant per possibilitar la mobilitat de les persones funcionàries com de les interines que no desitgin estabilitzar-se on estan. 

L’administració respon que així està previst, com en una oposició ordinària. 

Per acabar la part social fem l’enumeració de qüestions pendents de fa molt de temps: 

L’administració respon que tenen tots aquests temes sobre la taula, però que no donen l’abast, que primer s’han d’acabar els processos d’estabilització. 

La CGT diem que sembla que ens vulguin extingir per la porta del darrere, moltes substitucions es publiquen com a difícils cobertures i els centres estan plens de personal de la Generalitat. Reclamem més personal al CEB per poder abordar totes les qüestions i personal exclusiu per les escoles de l’ajuntament.