Consorci BCN: any nou, decrets nous.

RESOLUCIÓ EDU/3875/2008, de 18 de desembre: Delegació de competències de la persona titular del Departament d’Educació en diversos òrgans del Consorci d’Educació de Barcelona:
DOGC 5287 – 30.12.2008.

RESOLUCIÓ EDU/3876/2008, de 19 de desembre. Més delegacions: DOGC 5287 – 30.12.2008

RESOLUCIÓ EDU/3877/2008, de 22 de desembre… i més
DOGC 5287 – 30.12.2008