Consulta i modificació de dades de la borsa de treball del 26 de gener al 2 de febrer

Termini: Del 26 de gener al 2 de febrer de 2015,

Del 26 de gener al 2 de febrer de 2015 les persones interessades poden modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent interí o substitut.

L’actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics.

Consulta i modificació de dades