Imposició del professorat substitut com a contractació precaria al conveni de les universitats catalanes

Comunicat de la Secció Sindical de CGT a la UAB

Aquest dijous 13 d’abril a les 16:00 se celebrarà una Mesa negociadora de PDI Laboral amb les patronals universitàries de Catalunya. Els objectius de la convocatòria d’aquesta mesa negociadora per part dels rectors són dos. El primer és introduir la figura del professor substitut (contemplada a la LOSU) al conveni. Fins ara la cobertura de les necessitats de contractació per substitucions es feia mitjançant la contractació de professorat associat temporal, tal i com preveu l’article 12 del conveni col·lectiu del PDI de les universitats públiques catalanes. El segon objectiu és imposar una major flexibilitació en la dedicació laboral del professorat associat.

La proposta que ens ha plantejat la patronal és que la nova figura de professorat substitut tingui una retribució equivalent a la del professorat associat, però només durant el període de substitució. Aquesta proposta suposa un empitjorament objectiu de la situació actual, ja prou precària, ja que ara com a mínim les contractacions per baixes es fan fins a final de curs. A més, la introducció d’aquesta figura comportarà que molts professors/es associades, amb anys d’experiència docent, hagin de tornar a passar concursos (per enèsima vegada) amb el conseqüent risc de perdre el seu lloc de treball. Referent al professorat associat, pretenen aprovar la rebaixa fins a 120 hores contemplada a la LOSU, amb la corresponent baixada salarial i, al mateix temps, flexibilitzar les dedicacions docents imposant uns salaris variables al llarg de curs.

Des de CGT, la nostra posició és clara:

1) Aplicació de la Disposició Transitòria Segona del Conveni Col·lectiu sobre la Regularització del Professorat Associat. Exigim que es regularitzi el professorat associat en frau de llei en figures equivalent a temps complet. Això generaria un increment del potencial docent que permetria cobrir les baixes sobrevingudes.

2) Mentre duri aquesta regularització, increment de la categoria salarial dels associats d’A3 a A4, per tal de compensar la pèrdua de poder adquisitiu generada per la rebaixa horària.

Per tot això, ens oposem frontalment a la reforma del conveni proposada a correcuita per part de les Universitats. Considerem que la lluita contra el frau encobert que hi ha hagut des de fa molts anys en la contractació del professorat associat no pot implicar ni passar pàgina sense reconèixer els drets de companyes que fa molts anys que fan classe al nostre costat ni introduir noves figures de mà d’obra barata en el PDI.”

CGT Universitats
CGT Universitat