CONTRA LA LOSU! Per una Universitat al servei de l’Educació i no del mercat!

Al “govern més progressista de la història” se li ha omplert la boca de promeses. La Llei Orgànica del Sistema Universitari (LOSU) se’ns presenta com un remei per reduir la precarietat, acabar amb el frau dels falsos associats i democratitzar la universitat. Darrere de les bones paraules, trobem una llei que suposa un pas més en la mercantilització de la universitat pública.

  • La LOSU promet augmentar el finançament de les universitats

Però no presenta cap mecanisme específic de finançament públic ni partida pressupostària associada. Per contra, incentiva les vies de finançament privat: promou el mecenatge, la col·laboració amb entitats privades i la creació d’empreses, emmascarant aquesta mercantilització sota el paraigua de la “transferència de coneixement”.

  • La LOSU promet “avançar cap a l’horitzó de la gratuïtat”

Però no aporta cap mecanisme eficaç per a la reducció dels preus públics.

  • La LOSU promet reduir la temporalitat del professorat, establint un límit del 8% de temporalitat a la plantilla

Però exclou aquest càlcul el Professorat Ajudant Doctor i el professorat associat de Ciències de la Salut, que suposen un percentatge important de temporals.

  • La LOSU promet reduir els terminis per a l’estabilització del Personal Docent i Investigador

Però augmenta de 5 a 6 anys la durada màxima del contracte del Professorat Ajudant Doctor. A més, apuntala i desenvolupa una doble via, funcionarial i laboral, per al professorat, segregant i atomitzant la plantilla.

  • La LOSU promet l’estabilització del professorat associat

Però a través de contractes indefinits que es podran extingir i d’un pla d’estabilització que afectarà només un 10% dels més de 25.000 associats actuals, obrint la porta als acomiadaments massius.

  • La LOSU promet democratitzar la universitat

Però no estableix cap mesura que millori l’escassa participació de l’estudiantat als òrgans de govern de la universitat. A més, dota de majors competències el Consell Social, òrgan on tenen forta influència representants del teixit empresarial, cosa que condueix a la subordinació de les universitats a les necessitats del mercat.

Per tot això, des de la CGT denunciem que la LOSU suposa un pas més en la mercantilització de la universitat pública, consolida la precarització i la temporalitat del professorat, no té mecanismes concrets de finançament i aprofundeix en la divisió entre el professorat funcionari i les categories laborals.

Cridem els treballadors, treballadores i estudiants a organitzar-se per aturar la tramitació de la llei i lluitar per una universitat veritablement pública, gratuïta i democràtica, al servei dels qui la construïm cada dia.

CONTRA LA LOSU!

PER UNA UNIVERSITAT AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ I NO DEL MERCAT!

CGT Ensenyament PonentSecció Sindical CGT UdL
@cgtenseponent
Facebook
Telegram