Contra les proves d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa

comunicat_conjunt_proves_avaluacions_2017.pdfLes entitats sotasignades ens manifestem en contra de les proves censals d’avaluació diagnòstica i d’avaluació de final d’etapa que el Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu organitza cada any a tercer de primària, sisè de primària i quart de secundària.

En primer lloc, les proves provoquen una regressió pedagògica que va en contra de l’actual conjuntura d’innovació educativa: interrompen els projectes pedagògics i els programes curriculars de cada centre per reorientar-los a l’obtenció de bons resultats, perjudiquen la personalització dels aprenentatges i desautoritzen la tasca avaluadora dels mestres. Les proves neutralitzen especialment els models pedagògics més innovadors i promouen aquells models involutius que deixen de banda els processos per centrar-se en la puntuació i els resultats.

En segon lloc, les proves s’estan convertint en un instrument de segregació per als alumnes i els centres. Aquests exàmens permeten etiquetar i classificar els alumnes en funció dels resultats obtinguts, de manera que alguns centres de secundària ja utilitzen els resultats de sisè per seleccionar prematurament i segregar els alumnes en diferents grups segons els nivells obtinguts en el canvi de cicle. A nivell de centre, les puntuacions són utilitzades per pressionar centres i docents (els mestres tenen vinculat part d’un complement al resultat de les proves) i són utilitzades també com a eina de màrqueting educatiu en els processos de preinscripció, tot fomentat els rànquings i la rivalitat entre escoles.

Pels motius assenyalats donem el nostre suport a aquelles famílies, estudiants, docents i centres que es mobilitzen en contra de les esmentades proves i demanem urgentment al Departament d’Ensenyament i al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu:

1) que les proves d’avaluació diagnòstica i de final d’etapa esdevinguin mostrals per evitar les conseqüències pedagògiques i socials esmentades, estalviar les grans quantitats de diners públics destinats a aquests controls i obtenir, això sí, una fotografia periòdica d’un àmbit puntual del sistema educatiu català.

2) que es fomentin formes d’avaluació no estandarditzades sinó adaptades al context i les necessitats de cada centre educatiu, que aquestes formes d’avaluació confiïn en la capacitat dels docents per fer la seva feina i que vagin acompanyades dels recursos humans i econòmics necessaris per dur a terme millores i donar un veritable sentit pedagògic a les avaluacions.

-Amb una desinversió en l’escola pública d’un 23% respecte els Pressupostos del 2010 i sense partides econòmiques específiques destinades a revertir mancances, les proves censals s’estan convertint en una eina fiscalitzadora que focalitza tota la responsabilitat del resultats en les famílies, els centres i els docents i omet la responsabilitat econòmica i social de l’administració.

Signen: Marc Unitari de la Comunitat Educativa (MUCE), Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC), USTEC-STE’s, CCOO Educació, UGT de Catalunya, CGT Ensenyament, Assemblea Groga, Xarxa d’Escoles Insubmises a la LOMCE (XEI), Assemblea Groga de Gràcia, Fampas Badalona (Federació d’Ampas de Centres Públics de Badalona), MUCE Terres de l’Ebre, Deixa de ser una illa Secció Sindical de CGT Ensenyament Tarragona, Plataforma per l’Educació Pública del Poblenou.

Barcelona, 27 de febrer de 2017

image_pdfimage_print