Convocatòria concurs de direccions centres docents municipals (presentació de sol·licituds fins al 2 de febrer)

El 18 de gener va arribar aquest correu a les direccions dels centres municipals:

NOTA INFORMATIVA per a totes les Direccions

La Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona ha resolt aprovar amb data 16 de gener de 2024, la convocatòria i les bases específiques que han de regir el concurs de mèrits per seleccionar el director o la directora de centres educatius de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona, gestionats pel Consorci d’Educació de Barcelona.

La Gaseta Municipal del dia d’avui, 18 de gener, publica la convocatòria.

El text de la resolució, les bases i la instrucció per la presentació de les sol·licituds es troba publicada aquí: 

https://www.edubcn.cat/ca/professorat_i_pas/provisio_promocio/informacio_general/detall?64415

El termini de presentació de sol·licituds per participar en aquest concurs de mèrits així com de lliurament del projecte de direcció, és des del dia 19 de gener fins al 2 de febrer de 2024, ambdós inclosos.

·         Centres docents municipals inclosos en aquesta convocatòria en què a partir de l’1 de juliol de 2024 queda vacant el càrrec de director/a:

            Centres d’educació infantil i primària 

08031869        Escola Bàrkeno 

08031871        Escola de Bosc de Montjuïc 

Centres d’ensenyaments secundaris i de règim especial 

08031884        Institut Josep Serrat i Bonastre 

08031885        Institut Caterina Albert 

08031889        Institut Narcís Monturiol