COVID-19 i teletreball educatiu. Cuidem-nos

Davant l’escletxa digital que s’està generant en els centres educatius de Catalunya, impedint que tot l’alumnat i professorat tingui un accés equitatiu als recursos tecnològics, des de CGT Ensenyament estem recollint les situacions que evidencien aquesta manca de recursos i que, un cop més, no garanteixen el dret a l’educació de l’alumnat.

Per aquest motiu us agraïm que ens feu arribar la informació a través d’aquesta enquesta:

Formulari


covid19_teletreball.pdfEl Teletreball educatiu a conseqüència del COVID- 19 està creant moltes situacions d’estrès i malestar a docents, alumnat, i famílies. Una de les més importants és la falta de conciliació amb la vida familiar.

Aquestes són les instruccions del Departament al respecte:

De la mateixa manera que en la resta de Serveis Públics, el fet d’haver patit tants anys de retallades pressupostàries a l’Educació Pública, està fent que afrontar aquesta situació en l’àmbit pedagògic sigui molt complex. D’una banda, en l’àmbit personal l’afectació del confinament és ja un gran greuge; i per l’altra, el retard del Departament a treure unes directrius ha fet que moltes direccions, amb la perversió de l’autonomia de centre, pressionessin al professorat i de retruc a l’alumnat. S’estan demanant projectes educatius telemàtics, fer un seguiment continu i, sovint, introduir nous entorns de treball virtuals en el funcionament diari que no eren els habituals ni per a la majoria de docents i alumnat, ni per a les famílies.

Manquen els mitjans per a una innovació exprés, a distància, a correcuita, sense la formació ni els recursos necessaris.

Les orientacions i criteris del Departament d’Educació deixen clara la necessitat de SOSTENIBILITAT en relació amb la dedicació tant de l’alumnat com del professorat, posant al centre el benestar emocional i la cura d’alumnes, famílies i docents. Es destaca que es prioritzin tasques globalitzades sense la pressió d’acabar els programes establerts. I, especialment a secundària, que es treballi de forma coordinada entre els equips docents per evitar l’acumulació de tasques i activitats centrades en temaris interminables.

En les instruccions del Departament, es proposa que a partir del 13 d’abril s’iniciï la 3a avaluació i que les activitats siguin qualificables. Des de la CGT considerem que aquesta mesura és un despropòsit, ja que què no es donen les condicions pedagògiques ni de sociabilitat adequades, que juntament amb la bretxa digital i socioeconòmica d’una part de l’alumnat, suposarà un increment en les seves diferències i el fiançament de la segregació escolar.

Des de la CGT exigim al Departament d’Educació:

  • Directrius i criteris clars de com fer les classes telemàtiques i com s’ha de desenvolupar el teletreball. Ha de quedar garantida la conciliació familiar i el benestar emocional a l’alumnat, el professorat i a les famílies.
  • Delimitar uns criteris comuns en relació amb les tasques educatives. Deixar de banda l’arbitrarietat de les direccions. No és moment d’aplicar el decret d’autonomia de centres. S’han d’eliminar les pràctiques que desenvolupin un sistema competitiu entre centres i que, a la vegada, incrementi la segregació escolar.
  • S’ha de garantir l’equitat dels aprenentatges, evitant la segregació escolar que pot suposar la bretxa digital i socioeconòmica.
  • Que les propostes d’activitats que es realitzin siguin sostenibles tant per a l’alumnat com pel professorat.
  • Facilitar i garantir la feina de teletreball a docents que no disposen dels mitjans apropiats.
  • L’ús de les tecnologies i del telèfon no pot vulnerar el dret fonamental a la difusió de la pròpia imatge ni de la privacitat dels docents.
  • Educació formativa humanista i integral i no qualificadora.
  • Limitació de les hores d’ús de pantalles com recomana el personal expert..

Animem al professorat a denunciar possibles casos d’abús, cuidem-nos.

Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya

imatge_les_activitats_educatives_durant_confinament.jpg

teletreball_1_.png