Crida dels sindicats a rebutjar les mesures d’hores extres

CRIDA ALS CENTRES I AL PROFESSORAT
A REBUTJAR LES NOVES MESURES PROPOSADES PEL DEPARTAMENT

Els sindicats, USTEC•STEs, CCOO, ASPEPC-SPS, FETE-UGT i CGT, reiterem el nostre més absolut rebuig a les mesures que el Departament vol aplicar perquè suposen una reducció de les actuals plantilles dels centres i, per tant, creen les condicions per deteriorar la qualitat de l’ensenyament públic.

El Departament d’Educació proposa un augment de les hores lectives del professorat, tan de primària com de secundària, adreçada als coordinadors/es i al professorat en general. Això implica un empitjorament de les condicions laborals del professorat i un empitjorament de la qualitat de l’educació.

El Departament, amb l’excusa de la crisis, intenta disminuir el nombre de professorat necessari i disminuir els recursos dedicats a personal, amb la intenció d’extendre les mesures, poc a poc, a tot el professorat, al mateix temps que anuncien un augment de les despeses en altres qüestions, entre elles les d’augmentar els concerts a les etapes post-obligatòries.

Però, per poder tirar endavant aquestes mesures es necessita la voluntat del professorat i el vist-i-plau del Claustre i del Consell Escolar. I és per això que

Fem una crida al professorat a no acollir-se a cap d’aquestes mesures.

Fem una crida a que en cada centre us posicioneu en contra de les mesures.

Perquè:

– Les mesures van en la línia contrària del que anuncia el propi Departament, quan afirma que són per la “millorar l’atenció educativa”, “l’èxit escolar de l’alumnat”, per “introduir elements de qualitat en la professió docent”,… Contràriament, són mesures que atempten contra la qualitat de l’ensenyament públic.

– El Departament preveu retallar en els centres PAC que s’hi acullin, ½ dotació de professorat a cada centre de primària i entre 1 i 2 dotacions a cada centre de secundària i formació professional segons el seu nombre d’unitats. La qual cosa suposarà desplaçaments de professorat, períodes de contractació inferiors per interins/es i substituts/es o que es quedin sense feina.

La seva aplicació suposarà un greu retrocés en les nostres condicions de treball de i obrirà una via directa a un deteriorament generalitzat per al conjunt del professorat en cursos posteriors.

Us demanem que ens feu arribar als sindicats el posicionament del claustre i/o del professorat, a les següents adreces:

CCOO ensepublica@ccoo.cat
USTEC barcelona@sindicatnet.cat
ASPEPC-SPS aspepc@aspepc.es
FETE-UGT fetepublica@catalunya.ugt.org
CGT cgtense@cgtcatalunya.cat

19 de maig de 2009