Cridem el professorat a desobeir les directrius de reentrada i a exigir condicions de seguretat

El Departament d’Educació decideix reobrir els centres sense la protecció adequada. Cridem el professorat a desobeir les directrius de reentrada i a exigir condicions de seguretat

reobertura_1j_web.pdfDavant l’anunci per part del Departament d’Educació sobre la reobertura dels centres educatius, des de CGT, com a sindicat d’ensenyament i veu de la comunitat educativa, volem afirmar que entenem i compartim la importància -tant a nivell educatiu com social- d’obertura dels centres des de l’etapa dels 0 anys a l’educació d’adults. Per això mateix, cal destinar tots els esforços econòmics, tan recursos humans com materials, per fer-ho de forma segura, i més tenint en compte que atenem també a infants amb una autonomia i responsabilitat molt limitada respecte a les mesures mínimes per evitar transmetre i contraure la Covid-19. Per tant, aquesta obertura no pot ser precipitada ni improvisada.

Volem manifestar el nostre desacord amb la reobertura en els termes anunciats per Departament d’Educació, i denunciem la irresponsabilitat per la desprotecció a la qual aboca a treballadors i infants. Aquesta reobertura precipitada demostra temeritat i imprudència sanitària i social. Responsabilitzarem el Departament i al senyor Bargalló dels possibles rebrots del virus que tinguin el focus en els centres educatius i per tant, també l’assenyalarem a nivell legal perquè assumeixi les conseqüències d’aquesta reobertura sense condicions de seguretat. A més, destaquem el nul talant dialogant del conseller per no consultar ni compartir aquest pla amb la resta de la comunitat educativa, ni sindicats, ni centres educatius, ni famílies.

Recordem que infants i joves han estat els grans oblidats d’aquesta crisi i ara la reobertura és incompatible amb les necessitats cognitives i emocionals que necessiten alumnat i famílies. La por que ens transmeten les autoritats i el distanciament social que ens exigeixen són indicadors que aniran en contra d’una tasca pedagògica de qualitat. A sobre, aquest pla representa una discriminació entre l’alumnat: què vol dir la diferència entre l’alumnat Fase 1 i Fase 2? Qui i sota quins criteris selecciona l’alumnat per anar a escola? Qui vetllarà per les diferències en l’acompanyament emocional ja que no tothom tindrà el mateix? Per tant, aquesta crisi exigeix solucions excepcionals i han de garantir el benestar físic, mental i pedagògic d’infants, famílies i professorat. I això passa per no obrir els centres educatius.

Emparant-se en el Decret d’Autonomia de Centres, el Departament responsabilitza els equips directius, que no tenen ni marge econòmic ni recursos humans per poder garantir la seguretat. Apel•lem a aquesta «autonomia» i cridem els equips directius per a que de forma unitària prenguin la iniciativa i desobeeixin les ordres d’obertura atenent a la responsabilitat d’oferir un entorn segur i saludable per a tothom.

Convidem al Departament a elaborar un protocol d’obertura prudent basat en factors sanitaris, socials i educatius, no econòmics, que no responguin únicament a pressions empresarials que precipiten aquestes decisions. Un pla com aquest no pot ser operatiu fins a inicis del proper curs. No estem disposats a convertir els centres en laboratoris ni a ser els següents conillets d’Índies després de la desatenció i la imprudència que l’administració ha comès amb el personal que treballa en centres mèdics i d’atenció a la 3a edat.

Aquest ha de ser un pla concret i dotat de recursos econòmics, humans, materials, d’infraestructures, etc. Un pla que englobi el retorn de la totalitat de l’alumnat, evitant l’augment de la desigualtat educativa que s’està produint actualment. Per tant, des de CGT Ensenyament entenem que l’elaboració d’aquest protocol de reobertura dels centres educatius no poden faltar les persones representants dels treballadors i unes MESURES DE MÍNIMS com les següents:

1. Dotació doblada de personal docent com principal mesura per atendre l’alumnat.
2. Adquisició de tests PCR pel personal docent, de suport (neteja, menjadors, etc.) i alumnat.
3. Dotació de personal sanitari en plantilla pels centres educatius per fer tasques de prevenció i reforç en hàbits sanitaris de seguretat individual i col•lectiva.
4. Dotació de suficients recursos sanitaris: termòmetres pel control rutinari de temperatura, guants, mascaretes (d’ús obligatori enlloc de voluntari), gels desinfectants, etc. i tot el que les autoritats sanitàries convinguin.
5. Dotació de personal de neteja durant l’horari escolar (mínim de 9 a 16 h), fent èmfasi en la neteja i la higiene de WC i menjadors. Demanem la internalització del servei de neteja.
6. Gestió seriosa dels espais on s’han de disposar les aules per a l’alumnat, tenint en compte que en escoles d’una línia cal que disposin de 18 espais diferenciats (també a nivell acústic) i en les escoles de dos línies cal espais per a 36 aules, segons les ràtios aprovades i que d’entrada semblen adients.
7. Demanem als Departaments que correspongui la gestió seriosa, ferma i duradora de les mesures de conciliació laboral i familiar tan necessàries i que no poden recaure de cap manera exclusivament en l’escola (el teletreball, els permisos retribuïts no recuperables, etc.). Per tant, que el Departament d’Educació conjuntament amb les administracions pertinents garanteixin els ingressos necessaris i les mesures laborals adequades per a que les famílies puguin seguir acompanyant als seus infants des de casa.

Apel•lem al sentit comú del Departament per tal de retirar a temps el seu despropòsit de reobertura aquest mes de juny si no es compleixen els mínims esmentats. Entenem que en cas de reobertura dels centres l’1 de juny, el Departament redueix i supedita la seva tasca educativa i social i es posa en mans de lobbies de pressió econòmica. Fet que farà fefaent que els actuals dirigents no poden continuar per la seva manca de valoració pedagògica i humana de la tasca educativa i la seva falta d’independència.

Per tant, si no es tenen en compte aquestes demandes, i després ens hem de lamentar de les conseqüències que aquesta mala gestió pot comportar, exigirem la dimissió del Conseller Bargalló i tots els Directors Territorials juntament amb els seus assessors i seguirem convocant les mobilitzacions necessàries, si convé també la VAGA INDEFINIDA, fins que la seguretat sanitària i l’educació siguin la prioritat del Departament.

Fem una crida social demanant el recolzament de tota la societat i especialment de les famílies, a que la reobertura dels centres educatius sigui segura, per motius educatius i socials. I exigim que es posi en valor i es doni reconeixement permanent i sense fissures a la importància de la tasca social que fem el personal docent i de suport educatiu. Exigim que s’aturi la degradació de la imatge de la nostra professió, que posa pel davant de tot el benestar emocional i educatiu del nostre alumnat. Per acabar, volem manifestar el nostre suport incondicional a totes els centres educatius, als equips directius, al professorat i a les famílies davant de tant dubte i el menyspreu que han tingut per part del Departament.

CGT ENSENYAMENT

23 de maig 2020