Gestió de casos de COVID-19 en activitats educatives lúdico-esportives

El document de Gestió de casos covid-19 en ac​​tivitats ludicoesportives​, s’ha adaptat als darrers canvis del Protocol de…

Comunicació a les famílies per cas positiu en covid-19 al grup estable

El Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius un model de carta per adreçar a…

Les quarantenes passen a ser de 10 dies, d’acord amb el nou protocol de Salut

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14…

[COVID] Revisions (aclaracions) al Protocol de gestió de casos

​​S’han incorporat noves modificacions en el Protocol de casos Covid-19 als centres educatius​. Nou document d’aclaracions…

[Protocol] Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de…

Documents d’organització i gestió del centre 2020-2021

resolucio_doigc_20_21.pdfResolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i…

Cridem el professorat a desobeir les directrius de reentrada i a exigir condicions de seguretat

El Departament d’Educació decideix reobrir els centres sense la protecció adequada. Cridem el professorat a desobeir…

Protocol de CGT davant de casos d’assetjament psicològic i altres discriminacions

Protocol de funcionament de CGT Ensenyament davant casos de mobbing 1.- Informar al sindicat (en especial,…

El Departament d’Educació encobreix casos d’assetjament laboral

La Secretaria General i la instructora del cas, adscrita a la Inspecció de Serveis del Departament…

Sobre el (PRODERAI) Protocol de Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius

proderai-ce.pdf Entenem que els centres educatius són espais de comunicació i d’intercanvi. Espais de informació i…

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus (també amb l’alumnat)

conflictes-greus.pdfConflictes greus son les conductes tipificades en l’article 37.1 de la LEC i que perjudiquen greument…

PRODERAI. Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius

proderai-ce-2.pdfPRODERAI. Protocol de Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius.

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI

protocol-assetjament-persones-lgbti-unificat.pdfProtocol específic per a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI –lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals…

Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària

170505-protocol-secundaria-drogues-definitiu.pdfEl Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària té per objectiu…

Protocol d’actuació en situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

AcordACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació, entre els departaments de…

[Addenda 25.1.16] Protocol assetjament

AddendaAddenda del Protocol, i amb criteris, eminentment de caire interpretatiu. a) Informació als delegats/ades de prevencióAmb…