[Protocol] Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la convivència

El Departament d’Educació ha elaborat el Procediment d’intervenció en cas de faltes greument perjudicials per a la…

Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu

El Departament d’Educació ha elaborat el Protocol d’actuació davant de qualsevol tipus de violència en l’àmbit educatiu,…

Protocol sobre consultes amb advocades al Sindicat d’Ensenyament de Barcelona

Procediment previ a sol·licitar advocada El protocol d’actuació davant de la petició d’una afiliada de consulta…

Gestió de casos de COVID-19 en activitats educatives lúdico-esportives

El document de Gestió de casos covid-19 en ac​​tivitats ludicoesportives​, s’ha adaptat als darrers canvis del Protocol de…

Comunicació a les famílies per cas positiu en covid-19 al grup estable

El Departament d’Educació posa a disposició dels centres educatius un model de carta per adreçar a…

Les quarantenes passen a ser de 10 dies, d’acord amb el nou protocol de Salut

Les quarantenes per als contactes estrets i per als grups de convivència estables passen de 14…

[COVID] Revisions (aclaracions) al Protocol de gestió de casos

​​S’han incorporat noves modificacions en el Protocol de casos Covid-19 als centres educatius​. Nou document d’aclaracions…

[Protocol] Gestió de casos COVID-19 als centres educatius

Aquest document ha d’aplicar-se en el marc del conjunt de mesures de prevenció i protecció de…

Documents d’organització i gestió del centre 2020-2021

resolucio_doigc_20_21.pdfResolució per la qual s’aproven els documents per a l’organització i la gestió dels centres, i…

Cridem el professorat a desobeir les directrius de reentrada i a exigir condicions de seguretat

El Departament d’Educació decideix reobrir els centres sense la protecció adequada. Cridem el professorat a desobeir…

Protocol de CGT davant de casos d’assetjament psicològic i altres discriminacions

Protocol de funcionament de CGT Ensenyament davant casos de mobbing 1.- Informar al sindicat (en especial,…

El Departament d’Educació encobreix casos d’assetjament laboral

La Secretaria General i la instructora del cas, adscrita a la Inspecció de Serveis del Departament…

Sobre el (PRODERAI) Protocol de Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius

proderai-ce.pdf Entenem que els centres educatius són espais de comunicació i d’intercanvi. Espais de informació i…

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront conflictes greus (també amb l’alumnat)

conflictes-greus.pdfConflictes greus son les conductes tipificades en l’article 37.1 de la LEC i que perjudiquen greument…

PRODERAI. Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius

proderai-ce-2.pdfPRODERAI. Protocol de Prevenció, detecció i intervenció de processos de radicalització als centres educatius.

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament escolar a persones LGBTI

protocol-assetjament-persones-lgbti-unificat.pdfProtocol específic per a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI –lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals…

Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària

170505-protocol-secundaria-drogues-definitiu.pdfEl Protocol de prevenció, detecció i intervenció sobre drogues als centres de secundària té per objectiu…

Protocol d’actuació en situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu

AcordACORD GOV/79/2016, de 14 de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació, entre els departaments de…

[Addenda 25.1.16] Protocol assetjament

AddendaAddenda del Protocol, i amb criteris, eminentment de caire interpretatiu. a) Informació als delegats/ades de prevencióAmb…