Cròniques de la Mesa de No Negociació #1- 14-09-2023

El Departament exposa els seus mandats.

La part social, per ordre i seguint el protocol, contraargumentem.

El Departament respon que s’aplicarà igualment sense cap modificació.

A continuació es passa al següent punt. 

Més que una mesa sectorial, el que hi ha al Departament d’Educació sembla la taula del No Aniversari de la famosa novel·la de Lewis Caroll.

Punts tractats a la Mesa:

 1. Proposta de Decret de Règim Lingüístic del Sistema Educatiu. 
  • Proposta del Projecte Lingüístic que planteja el departament (suposa un pas enrere pel que fa a la protecció del català)
   • Exigim que el Departament elabori un Projecte Lingüístic comú a tots els centres en què el català sigui la llengua de l’ensenyament.
   • Exigim que s’elimini la limitació de dues aules d’acollida per centre i que es doti de professorat i PAE per a poder atendre Aules d’Acollida amb ràtios de 8 alumnes.
  • El C2 de català serà un requisit d’accés per a mestres i professorat a partir del curs 25/26 (també un B2 en llengua estrangera). 
   • Exigim que s’elimini qualsevol coacció per l’obtenció del C2 i que contràriament s’hi apliquen beneficis, reduccions horàries i cursos gratuïts per fomentar la formació permanent del professorat.
   • Preguntem: Com afectarà al personal ja contractat (tant funcionaris com interins)?

Queda escrit a l’acte per pur protocol, sense que els representants del Departament respongui cap pregunta, ni contraargumenti cap proposta. 

 1. Concurs de mèrits i fase de pràctiques del cos d’inspectors i inspectores del Departament d’educació. 

Denuncien que la inspecció educativa davant de conflictes laborals se situa massa sovint al costat de les direccions. És necessari que els representants sindicals participem en l’elaboració de les bases de les convocatòries d’accés al cos d’inspecció.

Comunicació unilateral, sense diàleg.

 1. Varis
 • Reivindiquem les substitucions del PAE. 
 • Demanem que s’activi l’atenció telefònica, perquè les treballadores i treballadors necessiten respostes, i l’administració ha de ser capaç de poder donar-les. 
 • Demanem una llista relacionant nota del CO i anys treballat. Necessitem les dades de persones en abús de temporalitat podrien quedar a fora de “l’estabilització”.

El Departament respon que:

 • PAE i vetlladores no són responsabilitat nostra, ho traslladen al comitè intercentres. 
 • Notes d’oposicions ho revisarem. 
 • Afegeixen informació amb relació a l’equiparació del Personal Tècnic d’FP:
 • Els interins havien de començar amb el 590 des del setembre, però per problemes tècnics encara no han pogut. 
 • Els interins que han estat nomenats per un cos de PT-FP que ja ha passat a formar part del cos de secundària i que tenen la formació quan en l’àmbit informàtic es pugui fer se li canviarà el nomenament. En el cas dels interins que no tinguin la formació, tenen fins al 2026 per treure-se-la i, per tant, estan nomenats encara al 598. 

Després de 6 hores de discussió protocol·lària és que: Tot el que tingui a veure amb diners no es pot tractar a la Mesa Sectorial. Cal pressió als centres i als carrers!!!

Mesa sectorial #2