Dades de les plantilles del personal docent i dels serveis educatius

Després de demanar per activa i per passiva les dades de les plantilles del personal docent i dels serveis educatius al Departament d’Ensenyament, finalment, ha sigut el Portal de Transparència qui ha publicat les dades al Portal de Dades Obertes de Catalunya https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Educaci-/Plantilles-del-personal-docent-dels-centres-i-serv/9zqj-j7ei/data

Aquestes dades ens permeten fer una anàlisi de la situació amb què es troba el departament per exemple pel que fa a les dotacions de personal: per centres, zones, per especialitats; o pel que fa al tipus de personal que hi ha als centres: interins/es, personal en comissió de serveis, destinacions definitives, personal de reforç covid, personal provisional, etc., entre d’altres. En definitiva, unes dades molt valuoses per a poder fer una radiografia de la situació actual i com ha anat canviant en els últims anys. Fer una anàlisi amb dades reals, certes i fiables fa que puguem realitzar demandes més concretes. 

Analitzant les dades hem confirmat el que ja venim anunciant tot aquest curs, actualment hi ha 2999 places malanomenades reforços covid, l’any vinent diuen que no les poden mantenir, amb l’argument que la UE ja no donarà més diners per aquests reforços educatius. Si el curs vinent es posés en marxa la reducció de les hores lectives de 18/23 a primària i secundària respectivament, s’hauria d’augmentar la plantilla amb 3500 docents aproximadament, per tant, si els “reforços covid” es mantinguessin com a places estructurals, només s’hauria de dotar les plantilles amb 500 docents més pel curs vinent. Les dades són clares, si hi hagués voluntat de canvi, el primer pas és ben assumible pel Departament d’Ensenyament que continua amagant-se en mentides i falses anàlisis. Que no posin excuses, no és que no puguin fer-ho és que no volen fer-ho.  

image_pdfimage_print